Hjem
Institutt for geovitenskap
Arrangement

"Urbefolkningens perspektiv på klimaendringer" med unge stemmer fra Arktiske områder

Hvordan oppfatter urbefolkningen i Arktis klimaendringene og hvordan påvirker den dagliglivet og kulturen i nord?

Små isfjell på sjøen ved Grønnland - Bilde tatt av Kenneth Mangersnes
Isfjell i Isfjorden på Illulissat, Grønland
Foto/ill.:
Kenneth Mangersnes

Hovedinnhold

Bli med på en samtale mellom Nivi Rosing (Arctic Youth Network), Anja Márjá Nystæ Keskitalo (Samerådet), Ciare Lee-Kooneliusue (Canadian Coast Guard) og Kerim Hestnes Nisancioglu (Leder for ClimateNarratives og professor ved UiB) om hvordan klimaendringene påvirker urbefolkningen i Arktis. Samtalen vil bli moderert av Julia Morales-Aguirre (arctic Frontiers).

Nivi Rosing er 20 år gammel og er Inuk fra Nuuk på Grønland. Hun fullførte sine Inuit-studier i Ottawa, Canada, i mai 2023. Nivi er lidenskapelig opptatt av å dele kunnskap på tvers av landegrenser i det Pan-Arktiske miljøet og har vært 3 år i Canada for å studere likheter mellom kolonialisme i Canada og på Grønland. Nivi brenner for å implementere urfolk sin kunnskap i klimahandlingsplaner og i bevarelsen av viltområder. I tillegg til dette er Nivi medlem av «Arctic Resilient Communities Fellowship».

Ciera Lee-Kooneliusie er fra Rankin Inlet, Nunavut. Ciera har en dyp lidenskap for Arktis og er forpliktet til å forbedre livene til de rundt seg. Hun mener at å forsterke urfolks stemmer er avgjørende for å adressere utfordringene som Arktis står overfor, inkludert urfolks rettigheter og klimajustis. Gjennom sitt arbeid med redningstjenesten i Nunavut, har hun fått verdifull erfaring og ferdigheter som har rustet henne til å gjøre en forskjell i Arktis. Ciera er alltid ivrig etter å engasjere seg og lære av sine jevnaldrende, og utvide sin kunnskap og ferdigheter for å bli en mer effektiv leder. Hun er dedikert til å bruke sin stemme og plattform til å jobbe for endring og styrke urfolks samfunn til å ha innflytelse på diskusjoner som påvirker deres liv.

Julia Morales-Aguirre er rådgiver hos Arctic Frontiers, der hun fokuserer på å lede Emerging Leaders-programmet og Alumni Nettverk, koordinere de årlige plenumsøktene i Arctic Frontiers sin konferanse og øke den unge canadiske deltakelsen gjennom Global Arctic Leadership Initiative. Tidligere jobbet hun hos Girls* on Ice, hvor hun ledet alpine ekspedisjoner for å lære unge kvinner geovitenskap, ledelse og fjellklatreferdigheter innenfor rammen av det skiftende alpine miljøet og urfolks landforvaltning. Julia har en mastergrad i geofysikk fra McGill University i Canada; hennes forskningsfokus har vært på overvåkning av korttidstap av masse på Grønlandsisen ved hjelp av seismisk analyse. Hun er lidenskapelig opptatt av vitenskapskommunikasjon og formidling. Julia er opprinnelig fra Montreal, Canada, og behersker engelsk, fransk og spansk som er hennes morsmål.

Anja Márjá Nystø Keskitalo er oppvokst i Kautokeino. Hun er rådgiver ved Samerådets EU-avdeling, der hun fokuserer på EU-Arktis relasjoner, forskning og ungdomsdeltakelse. Med en mastergrad i geografi fra NTNU, er Anja Márjá opptatt av å sikre at urfolkskunnskap verdsettes og integreres i beslutningsprosesser. Hun ser spesielt på viktigheten av dette innen klima- og miljøforvaltning samt samfunnsplanlegging. For tiden arbeider Anja Márjá i et EU-finansiert prosjekt kalt “Youth Together for Arctic Futures", som søker å skape en dialog mellom ungdommer fra Arktis og Europa. Målet er å legge til rette for at ungdommer kan engasjere seg, dele kunnskap og utvikle gjensidig forståelse, slik at de sammen kan utarbeide forslag til rettferdig og inkluderende klima- og miljøpolitikk.