Hjem
Institutt for geovitenskap
Prøveforelesning : Petra Hribovšek

Prøveforelesning : Petra Hribovšek

Hovedinnhold

KUNNGJØRING PRØVEFORELESNING
 
Institutt for geovitenskap
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Bergen

Ph.d.-kandidat Petra Hribovšek holder prøveforelesning over følgende oppgitte emne for ph.d.-graden:

Biogeochemical cycling by enigmatic nano-sized microbes in aquatic environments

Tid og sted:
Fredag 26. april 2024, kl. 10.15 
Auditorium 4, Realfagbygget

Komité:
Førsteamanuensis Desiree Lisette Roerdink, Institutt for geovitenskap (leder for komiteen)
Førsteamanuensis Bjarte Hannisdal, Institutt for geovitenskap
Førsteamanuensis Selina Våge, Institutt for biovitenskap
 

Adgang for interesserte tilhørere.


VELKOMMEN!