Hjem

Institutt for geovitenskap

Forskergrupper ved institutt for geovitenskap

Institutt for geovitenskap (GEO) sitt overordnede mål er å utvikle ny kunnskap om jordas oppbygning, dannelseshistorie og drivkreftene for dens dynamiske oppførsel. Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i fire tematiske grupper. Du kan finne mer informasjon om de ulike gruppenes forskningsarbeid på deres respektive sider.

 Forskergruppeledere

Kvartære geosystemer. Leder: Jostein Bakke, Vara: Henriette Linge

Geokjemi & Geobiologi Leder: Desiree Roerdink Vara: Eoghan Reeves

Basseng- og reservoarstudier. Leder: Isabelle Lecomte, Vara: William Helland-Hansen

Geodynamikk. Leder: Ritske Huismans, Vara: Kuvvet Atakan

 

Forskningsinfrastruktur - les mer her.

 

GEO er partner i følgende sentre:

 

Vi deltar i: