Hjem
Institutt for geovitenskap

Forskergrupper ved institutt for geovitenskap

Institutt for geovitenskap (GEO) sitt overordnede mål er å utvikle ny kunnskap om jordas oppbygning, dannelseshistorie og drivkreftene for dens dynamiske oppførsel. Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i fire grupper. Du kan finne mer informasjon om de ulike gruppenes forskningsarbeid på deres respektive sider.

Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i fire forskergrupper: GeodynamikkBasseng- og ReservoarstudierGeokjemi & Geobiologi, og Kvartære geosystemer.

Forskergruppeledere
Geodynamikk: Ritske Huismans, Vara: Kuvvet Atakan

Basseng- og reservoarstudier: Atle Rotevatn, Vara: Isabelle Lecomte

Geokjemi & Geobiologi: Steffen Leth Jørgensen Vara: Eoghan Reeves

Kvartære geosystemer:  Jostein Bakke, Vara: Berit O.B. Hjelstuen


 

Forskningsinfrastruktur - se her.
 

Nasjonalinfrastruktur - se her.
 

GEO er partner i følgende sentre:

 

Vi deltar i: