Hjem
Institutt for geovitenskap

Forskergrupper ved institutt for geovitenskap

Institutt for geovitenskap (GEO) sitt overordnede mål er å utvikle ny kunnskap om jordas oppbygning, dannelseshistorie og drivkreftene for dens dynamiske oppførsel. Forskningsaktiviteten ved instituttet er organisert i fire grupper. Du kan finne mer informasjon om de ulike gruppenes forskningsarbeid på deres respektive sider.

Hovedinnhold

Forskergrupper og forskergruppeledere:


Kvartærgeologi & Paleoklima, med forskergruppeleder: Jostein Bakke og vara: Ulysses Ninnemann

Geokjemi & Geobiologi, med forskergruppeleder: Steffen Leth Jørgensen og vara: Bjarte Hannisdal

Geodynamikk og Bassengstudier, med forskergruppeleder: Ritske Huismans og vara: Atle Rotevatn

Geofysikk, med forskergruppeleder: Rolf Mjelde og vara: Einar Iversen

 

Forskningsinfrastruktur - se her.

Nasjonalinfrastruktur - se her.
 

GEO er partner i følgende sentre:

 

Vi deltar i: