Hjem
Institutt for geovitenskap

Studiemuligheter i utlandet

Som student på bachelorprogrammet i geovitenskap kan du tilbringe ett eller to semestre i utlandet som en del av graden din ved UiB.

Når bør du reise?

Vi anbefaler at studenter tar frie studiepoeng under sitt utenlandsopphold, og det er lagt opp til at studenter kan reise på utveksling i 6. semester på bachelorgraden.  Dette gjelder både for bachelorstudenter på retning geologi og på geofysikk. Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i geovitenskap bør avtale utveksling i samråd med veileder.

 

Hvor kan du dra? 

Universitetet i Bergen har mange utvekslingsavtaler både i og utenfor Europa, noe som gir deg mange valgmuligheter dersom du ønsker å studere ett eller to semester i utlandet.

Institutt for geovitenskap har flere samarbeidsuniversiteter i Europa. Velger du å studere ved ett av disse universitetene vil du kunne få et tilrettelagt utenlandsopphold blant Europas ledende universiteter innen geovitenskap.

Dersom du ønsker å reise på utveksling utenfor Europa, kan du reise gjennom UiBs bilaterale avtaler. Dette er samarbeidsavtaler som er inngått direkte mellom UiB og et annet universitet. De fleste av UiBs bilaterale avtaler dekker de fleste fagområder, og er ikke spesifikke for geovitenskap.

Finn utvekslingsavtaler

 

Har du spørsmål?

Ønsker du mer informasjon om delstudier i utlandet, eller hjelp til søknadsprosessen kan du ta kontakt med Studieveileder ved Institutt for geovitenskap studieveileder@geo.uib.no