Hjem

Institutt for geovitenskap

Professor II / Førsteamanuenser II

Pr. juni 2018 - telefon/adresseliste

Simon John Buckley, Førsteamanuensis II i anvendt geomatikk  (1.1.16-31.12.2018)
Forsker, Uni CIPR
Tlf: 55 58 34 58
Email: Simon.Buckley@uni.no