Hjem

Institutt for geovitenskap

Helse- miljø- og sikkerhet (HMS) ved GEO

Institutt for geovitenskap (Geo) har som overordnert mål å drive forskning, utdanning og formidling av forskningsresultater på et høyt faglig nivå. Gjennom å sikre de tilsatte gode, trygge og personlighetsutviklende oppgaver skal Geo skape et arbeidsmiljø som stimulerer de tilsatte til å være kreative, konstruktive og kritiske. Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og miljøskadelig utslipp/avfall.

bilde av ansatte i felt
Foto:
Yuval Ronen

GEO – mål

Ved institutt for geovitenskap ønsker vi et arbeidsmiljø der ansatte og studenter kan yte sitt beste, og at arbeidet oppleves som stimulerende og helsebringende. Det betyr at:

  • instituttets ansatte skal motiveres til å være kvalitetsbevisste
  • det psykososiale arbeidsmiljøet ved instituttet skal være inkluderende og preget av åpenhet, vennlighet, høflighet og god samarbeidsvilje
  • instituttet skal ha et arbeidsmiljømiljø hvor ansatte eller studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av arbeidsulykker
  • instituttet skal ha en god HMS kompetanse og tydelig organisering av HMS arbeidet
  • instituttets ansatte skal ha veldefinerte arbeidsoppgaver
  • arbeidsforhold vil legges til rette slik at det gis muligheter for videreutvikling og kompetanseheving
  • ansatte og studenter skal vise respekt for hverandre.