Hjem
Institutt for geovitenskap
Upcoming Calls and Arrangements

Upcoming call for proposals

Relevant calls for GEO

Here you can find the deadline for the upcoming calls. For more information about the programs, please follow the links attached, visit this website, or contact the local Research Coordinator.

November - 2020 ►

1. NFR - Research Center - Deadline November 18, 2020, 13:00 CET

Norwegian Centres of Excellence – SFF-V – Phase 1

The SFF scheme gives Norway’s best researchers the opportunity to organise their research activities in centres that seek to achieve ambitious scientific objectives through collaboration and with long-term basic funding. This call comprises the first phase of a two-phase application process to select the fifth generation of the Centres of Excellence (SFF-V). Phase 1 is open to all applicants. Phase 2 will be reserved for prequalified applicants selected from the Phase 1 assessment process. Read more details here.

2. NFR - INFRASTRUKTUR - Deadline November 18, 2020, 13.00 CET

Please note that applicants who have not submitted a project outline by the deadline of 27 May 2020 1 PM CET will not be eligible to apply for funding under the main call for proposals. Read more details here.

3. INTPART - DIKU and NFR joint call - Deadline November 10, 2020

DIKU og NFR sin felles INTPART utlysning er nå åpen. Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. For denne utlysningen kan det også søkes om midler til partnerskap med Tyskland og Frankrike. UiB kan sende maks 20 søknader og det er derfor MN-fakultetet ber om at vi melder inn via ephorte følgende informasjon om evt. søknader senest innen 10. november.

Webinar: https://diku.zoom.us/webinar/register/WN_ZIoU1MSVRHaXWiTPWh27_g

4. UiB - Klima og energiomstilling_skisseutlysning for ph.d.-stillinger - Deadline 16.11.2020

Universitetet i Bergen inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet klima og energiomstilling. Utlysningen er åpen for alle fagmiljø ved UiB. Det er viktig å merke seg at stillingene avhenger av budsjettildeling for 2021. Vi vet således ikke om vi får midler før budsjettet for 2021 er godkjent i universitetsstyret 29.10.20. De som får tildelt prosjekt skal lyse det ut innen 30. april 2021. PhD-kandidaten skal ansettes til ca. 1. august 2021.

For 2021 har UiB laget en ny totrinnssøkerprosess:

 • Først inviteres det til å sende inn en kort 1-siders skisse (man må bruke vedlagte søknadsskjema).
 • 5 innsendere inviteres til å sende mer utfyllende søknader.

5. Arctic Field Grant - Deadline 2020-11-18

Svalbard Science Forum (SSF) announces funding for fieldwork in Svalbard and Jan Mayen for Master students, PhD students and researchers affiliated with Norwegian research organisations. You can apply for a maximum of NOK 100 000 to cover costs related to the fieldwork. This year it is also possible to apply for up to NOK 10.000 for costs in connection with attending the Svalbard Science Conference 2021. The NOK 10.000 are included in the NOK 100.000 maximum. Both the student/scientist and the project must be registered in the Research in Svalbard Portal before you can begin the application process (check ‘How-to’ in the following link). For more information, please see:

6. Supplementary Funding for Norwegian Participants in Horizon 2020 Projects - deadline November 18, 2020

If you have an active/formal role in any ongoing Horizon 2020 project (serve as project coordinator, work package leader or ordinary participant), please note that a supplementary funding (up to 1 MNOK) is available for additional independent activities that support or build on the existing H2020 project. H2020 projects that have already received supplementary funding are not eligible to apply. Please see details here (in Norwegian and in English)!

Applications must be submitted BEFORE the start of final year of a H2020 project, but the H2020 project is not required to have a full 12 months of remaining project period from 1 January 2020 to be eligible for support.

December - 2020

1. UiB Fond og legater - Deadline 01.12.2020

Mer informasjon finnes på nettsiden for Fond og legater: https://www.uib.no/foransatte/123573/fond-og-legater

Søknader leveres på https://fond.app.uib.no/

Vitenskapelige ansatte og postdoktorer kan søke:

Studenter og stipendiater kan søke:

2. Meltzerfondets priser for 2020 - Deadline 01.12.2020

Fondet vil den 8. mars 2021 dele ut Meltzerprisen for yngre forskere og Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling.

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som pdf-vedlegg på e-post til kristin.hansen@uib.no ved Forsknings- og Innovasjonsavdelingen innen nominasjonsfrist 1. desember, 2020.

Se sjekkliste for forslagsstillere: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/fondets-priser/sjekkliste/

3. Young CAS Fellow - Deadline 2020-12-01 (extended to December 15)

The Centre for Advanced Study (CAS) has opened the call for proposals to the Young CAS Fellow programme of 2021/22. This research funding opportunity is supposed to help the researcher grow their professional networks and create a foundation for collaboration at a critical point during their careers. Beginning in 2021, CAS will extend the Young CAS Fellow programme to a two-year fellowship. As a Young CAS Fellow, you receive a grant of up to NOK 750,000 NOK (NOK 250,000 in the first year and NOK 500,000 in the second year).

Who can apply? Applicants must:

 • have completed a Ph.D.
 • be under the age of 40 
 • be employed in a researcher position below the rank of full professor from the fall of 2021 to the spring of 2023 (a researcher position is an academic position that entails research and/or tutoring on university and college level, so the applicant does not have to be in a permanent position).

How to apply? Please follow: https://cas.oslo.no/apply/young-cas-fellow/

4. Posisjoneringsmidler (POS) - Deadline 2020-12-01

What is POS?

 • Positioning funding for researchers who are positioning themselves towards a future Horizon Europe application (up to 75000kr)
 • Grants to fund strategic academic measures at Faculty level
 • Competence development funding for researchers and the EU administrative support staff at the Faculties

How to apply?

5. SPIRE - Såkornsmidler - Deadline 2020-12-01

Hva er SPIRE?

A) Midler for søknadsstøtte 

 •     Frikjøp av forskere som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne finansieringskilder (men ikke til Horisont Europa).
 •     Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som hjelper UiB-forskere med søknadsskriving. Merk: All   frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om støtte til dette formålet. 
 •     Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med. 
 •     Støtte videre arbeid med SFF-søknader fra januar - april 2021.

B) Gjesteforskermidler 

       Disse midlene kan dekke kostnader (reise, innlosjering, kost, transport) med å invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold fra 1-6 måneder. Det legges ingen begrensninger på land og samarbeidspartnere.

Søknadsprosess:

https://www.uib.no/fia/75098/spire-såkornsmidler

6. Akademiaavtalen - Deadline 2020-12-01

Bakgrunnen for Akademiaavtalen er å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom UiB og Equinor. Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder som omfattes av avtalen. Den økonomiske støtten som bevilges under avtalen skal fortrinnsvis benyttes til grunnforskning og forskningsbasert utdanning.

Det legges opp til følgende utlysninger i 2020:

 • Mobilitetsmidler/faglig utveksling

 • Professor II

Les mer her: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mobilitetsmidler_og...

7. Åsgard 2021 - Deadline 2020-12-15

Åsgård-programmet er et utvekslingsprogram i regi av vitenskapsavdelingen ved Institut français de Norvège og Norges forskningsråd. Det er åpent for forskere, fagfolk mellom akademia og næringsliv, og administrativt ansatte ved forskningsmiljøer. Utlysningen har tre deler: https://www.france.no/no/if/norge-oslo/vitenskap/samarbeidsprogrammer-vitenskap/asgard-programmet/

 • Åsgård forskning er rettet mot norske forskere som ønsker å dra på et ukes-langt opphold i Frankrike for å møte franske forskningspartnere, besøke forskningssentre eller bedrifter og få informasjon om finansieringsordninger.
 • Åsgard innovasjon er rettet mot fagfolk i grensesnittstrukturer mellom akademiske og industrielle aktører. Det  fokuserer mer spesifikt på å tilrettelegge for samarbeid vedrørende innovasjon og teknologioverføring.
 • Åsgard staff er rettet mot administrativt ansatte ved universiteter og forskningsmiljøer samt forskningsfinansieringsbyråer. Programmet har til hensikt å utveksle gode metoder, men også å etablere nye partnerskap.

Det er også mulig for franske forskere å søke om midler til å besøke Norge. Se på den franske siden:https://www.france.no/if/oslo/sciences/programmes-sciences/asgard/

January - 2021

February - 2021

1. NFR researcher project - Deadline February 10, 2021, 13:00 CET

2. NFR Knowledge-building Project for Industry - Deadline 17.02.2020, 13.00 CEST

This is a joint call for proposals in which multiple Research Council programmes are participating. Read more details here.

3. NFR Collaborative Project to meet Societal and Industry-related Challenges - Deadline 17.02.2020, 13.00 CEST

This is a joint call for proposals in which multiple Research Council programmes are participating. Read more details here.

March - 2021

1. Student Entrepreneurship - Deadline 17 March 2021, 13:00 CET

Visste du at NFR gir støtte til unge mennesker i starten av karrieren for at de skal kunne teste ut egne gründer- og entreprenørskapsevner?

Ordningen heter Studententreprenørskap (STUD-ENT). Studentene har som mål å starte en bedrift, og med dette som utgangspunkt kontakter de utdanningsinstitusjonen sin, utvikler et prosjektteam og skriver søknaden.

Forretningsideen tilhører studentene. Utdanningsinstitusjonen støtter prosjektet, og samarbeidet skal bidra til å styrke entreprenørskapskulturen ved utdanningsinstitusjonen.

https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2021/student-entrep...

Open-ended

1. Funding for Research Stays Abroad for Doctoral and Postdoctoral Fellows

The scheme for research stays abroad is available to doctoral and postdoctoral fellowship-holders who are wholly or partially funded by the Research Council and affiliated with an ongoing project for a period of minimum 24 months. 

https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2019/personal-overs...

2. Funding for Research Stays Abroad for Researchers

Funding is available for research stays at a research organisation abroad. Research stays abroad are to have a duration of minimum three months, and maximum 12 months.

https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2019/funding-for-re...

3. Funding for Research Stays in Norway for Visiting Researchers

Under this call for proposals, funding is available for researchers from other countries to carry out a research stay at a Norwegian research organisation. This call has an open-ended submission deadline, i.e. grant applications may be submitted at any time during the year, and will be processed on an ongoing basis. Research stays are to have a duration of minimum one month, and maximum 12 months.

https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2020/funding-for-re...

4. Communication and Dissemination of Climate Research

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/kommunikasjon-og-formidl...

5. Support for events

This funding is intended to better equip applicants to organise conferences, workshops and seminars.

https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2019/support-for-ev...

6. Funding Scheme to Increase Participation in International Energy Strategy Forums

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/medvirkningsordning-mvo-...

7. Funding for Norwegian Participation in the Planning of ESFRI Roadmap Projects

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/stotte-til-norsk-deltage...

8. Demonstration Project for the Industrial Sector

https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2020/demonstration-...

9. Innovation Project for the Industrial Sector

https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2020/innovation-pro...

10 One time call for funding for fieldwork in Svalbard

https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2020/one-time-call-...

 

Closed calls in 2020

January - 2020

1. CAS - the Norwegian Academy of Science and Letters  - Deadline 15.01.2020

2. Marie Skłodowska-Curie Action- MSCA- ITN - Deadline 14.01.2020

Innovative Training Networks (ITNs) are the main strand of funding available to support Early Stage Researchers (doctoral researchers). The ITN scheme supports joint training and or doctoral programmes implemented by partnerships of universities, research institutions, research infrastructures, businesses, SME and other socio-economic actors.

3. Erasmus ansattmobilitet 2019-2020 - Deadline 20.01.2020

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling ved UiB here.

4. Åsgård-programmet - Deadline 31.01.2020

Åsgård-programmet er et utvekslingsprogram i regi av vitenskapsavdelingen ved Institut français de Norvège og Norges forskningsråd. Det er åpent for forskere, fagfolk mellom akademia og næringsliv, og administrativt ansatte ved forskningsmiljøer. 

Utlysningen har tre deler (les mer her: https://www.france.no/no/if/norge-oslo/vitenskap/samarbeidsprogrammer-vitenskap/asgard-programmet/?utm_campaign=09-01-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis)

February - 2020

1. ERC Consolidator Grants - Deadline 04.02.2020

Are you a scientist who wants to consolidate your independence by establishing a research team and continuing to develop a success career in Europe? The ERC Consolidator Grant could be for you. You can also apply if you have recently created an independent, excellent research team and want to strengthen it. Information for applicants can be found here.

2. Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere 2020 - Deadline 10.02.2020

See the email from resesarch coordinator on 20.12.2019.

3. H2020: Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of the Paris Agreement  |  Call ID:H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 - Deadline 13.02.2020

4. UiB - stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområder - Deadline 15.02.2020

Universitetet i Bergen inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdene 1) klima og energiomstilling og 2) Globale samfunnsutfordringer. Satsingsområdets ledes fra MN-fakultetet i samarbeid med et tverrfaglig utvalg med representanter for alle fakulteter.  

Se e-post fra forskningskoordinator 03.01.2020 og 29.01.2020.

5. EEA and Norway Grants: Czech Republic - KAPPA - Deadline 27.02.2020

The Technology Agency of the Czech Republic (TA CR) in cooperation with the Research Council of Norway (RCN) announced a Call for Proposals of the KAPPA Programme for industrial research, experimental development and innovation (Programme) financed by EEA and Norwegian Financial Mechanisms (EEA and Norway Grants). Read more details here

6. VISTA centre - 28.02.2020

VISTA have published a new call for VISTA Centers for Interdisciplinary Research on Future Energy Solutions within the following thematic areas:

1) Basin analysis, efficient resource identification and utilization, and unlocking new resources, or

2) Future development solutions, or

3) Sustainability, environment and low carbon solutions.

For full call text with appendixes and application forms, please see: https://www.dnva.no/vista/vista-centers-interdisciplinary-research-future-energy-solutions

7. Humanities: seed money to establish cross-faculty research collaboration - Deadline 01.02.2020

The seed money shall be used to prepare a project application for funding by the Research Council of Norway and/or EU funding. Embedded in the UiB’s strategy for humanities, these funds can give a solid boost to the interdisciplinary research at UiB by including the humanities’ perspectives into larger projects. Read more details here.

March - 2020

1. Diku - Fleksible utdanningstilbud - Deadline 02.03.2020

Med forbehold om endelig tildeling over statsbudsjettet for 2020, lyser Diku ut inntil 90 millioner kroner til utvikling av fleksible og relevante utdanningstilbud, som kan gis utenfor campus. Målet for ordningen er at universiteter og høyskoler skal kunne tilby fleksibel og relevant utdanning for studenter som ikke har anledning til å studere fast ved en campus. Les mer her.

2. TMS - Starting Grant - Deadline 16.03.2020

https://mohnfoundation.no/calls/bfs-starting-grant/?lang=en

3. UiB - Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer - Deadline 24.03.2020 (extended to 01.04.2020)

See email from research coordinator on 04.02.2020.

4. UiB SPIRE - Deadline 25.03.2020

Såkornsmidler for å etablere nye forsknings- og/eller utdanningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader

Det kan søkes om SPIRE-midler i to kategorier:

(1) SPIRE midler for internasjonale nettverks-/partnerskapssamarbeid 

(2) SPIRE gjesteforskermidler 1-3 måned                                           

April - 2020

1. Peder Sather Grant Program - Deadline April 1 2020 (extended deadline 01.05.2020)

The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC Berkeley in collaboration with researchers from nine Norwegian universities. Funds are made available for two academic years. Grants can support activities such as workshops, mini-conferences, virtual intellectual exchanges, the undertaking of exploratory and pilot studies, activities such as PhD student exchanges, longer-term stays for Principal Investigators, the collection and analysis of data, and other core research activities. See details here.

2. JPI Oceans - MarTERA - Deadline 24.04.2020

MarTERA launched a joint call for transnational research and innovation projects in 2020. This call is initiated by ministries/funding organisations from 11 countries: Belarus, Belgium, France, Germany, Malta, Norway, Poland, Romania, Spain, South Africa and Turkey.  The transnational call has a budget of about 13 Mio € for collaborative research and innovation projects in the following areas:

 • Priority Area 1: Environmentally friendly maritime technologies
 • Priority Area 2: Innovative concepts for ships and offshore structures
 • Priority Area 3: Automation, sensors, monitoring and observations
 • Priority Area 4: Advanced manufacturing and production
 • Priority Area 5: Safety and security

May - 2020

1. UiB - stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Marin Forskning - Deadline 05.05.2020

Universitetet i Bergen inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Marin Forskning.  

Se e-post fra forskningskoordinator 29.03.2020.

2. UiB - Såkornsmidler til samarbeid med fagmiljø og institusjoner i Kina - Deadline 10.05.2020

Se e-post fra forskningskoordinator 27.04.2020.

3. H2020: Integrating and opening research infrastructures of European interest  |  Call ID:H2020-INFRAIA-2018-2020 - Deadline 14.05.2020

4. NFR Researcher Project - Deadline 20.05.2020 (extended to 25.05.2020)

Webinar1: https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/arets-utlysninger-webi...

Webinar2: https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/webinar-forskerprosjek...

About evaluation process:https://videoportal.rcn.no/#/videos/eb363055-78d7-4e87-b888-9eb23ade6cf5

5. NFR - INFRASTRUKTUR - Mandatory Outlines - Deadline 27.05.2020

Only applicants who submit a project outline under this call will be qualified to submit a complete grant application under the main call for proposals for the National Financing Initiative for Research Infrastructure (INFRASTRUKTUR) with the deadline of 18 November 2020. Applicants who have not submitted a project outline by the deadline of 27 May 2020 1 PM CET will not be eligible to apply for funding under the main call for proposals.

June - 2020

1. UiB Momentum – Career Development Program for Young Researchers - Deadline 05.06.2020

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere - postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet. Ansatte i midlertidige stillinger må ha minst 12 måneder igjen av arbeidsavtalen sin.

Les mer: https://www.uib.no/forskning/110617/momentum-–-karriereutviklingsprogram-yngre-forskere

2. UiB - POS Positioning funding - Deadline 05.06.2020

Positioning funding is divided into 3 categories:

 • Funds for researchers who are positioning themselves towards a HEurope application
 • Grants to fund strategic academic measures at Faculty level
 • Competence development funding for researchers and the EU administrative support staff at the Faculties

Read more information here: https://www.uib.no/en/foremployees/108210/project-establishment-support-...

3. Diku - Program for studentaktiv læring - Deadline 08.06.2020

Diku lyser ut inntil 50 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.

Les mer: https://diku.no/programmer/program-for-studentaktiv-laering

4. NORHED II 2021-2026 - Deadline 25.06.2020 13:00 CEST

Norad has launched a new call for proposals. Information on thematic focus areas, country priorities and eligibility criteria etc. can be found here:https://norad.no/en/front/funding/norhed/

Information meeting: Friday March 20 13:00 – 15:00 (https://norad.no/en/front/events/norhed-ii-information-meeting/, the seminar will be live-streamed and available online later)

July - 2020

August - 2020

1. Erasmus ansattmobilitet 2019-2020 - Søknadsfrist 20.august 2020

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling i tillegg til studentstipend. Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

2. ERC Advanced Grant - Deadline 26.august 2019 17:00:00 Brussels time

Advanced Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal. See more information here.

September - 2020

1. NFR Knowledge-building Project for Industry - Deadline 02.09.2020, 13.00 CEST

This is a joint call for proposals in which multiple Research Council programmes are participating. An estimated total of approximately NOK 278 million is available for basic and applied research activities alike. Read more details here.

2. NFR Collaborative Project to meet Societal and Industry-related Challenges - Deadline 02.09.2020, 13.00 CEST

This is a joint call for proposals in which multiple Research Council programmes are participating. An estimated total of approximately NOK 1.3 billion is available for basic and applied research activities alike. Read more details here.

3. NFR Coordination and Support Activity - Deadline 02.09.2020, 13.00 CEST

The AURORA and DAAD mobility programmes are designed to establish and expand the contact between educational and research institutions in Norway and corresponding organisations in France and Germany. Researchers from Norway may seek support for funding for short-term visits in France or Germany for the purpose of launching and developing new joint research projects. Applicants seeking funding for researcher exchange with both countries must submit two separate grant applications. Read more details here.

4. H2020-Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF) - Deadline 09.09.2020 17:00:00 Brussels time

Individual Fellowships (IF) are aimed at individual fellows who already have a doctorate or equivalent experience, (An applicant must have a doctoral degree or at least four years of research experience acquired after a master's degree) Individual Fellowships aim to help experienced researchers to advance their careers and gain new skills through advanced training, international mobility, and optional intersectoral secondments. The host organization can  be universities and research institutes in addition to a company or other non-academic sector organizations. Read more details here.

5. Olav Thon Stiftelsens - Deadline 15.09.2020

1) The Olav Thon Foundation’s International Research Award for Mathematics/Natural Sciences and Medicine 2021

2) The Olav Thon Foundation – support for Nordic research projects in medicine 2021 

3) Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen naturvitenskap og medisin 2021 

Read more details here.

6. Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning - Deadline 23.09.2020

Diku lyser ut inntil 40 millioner kroner til prosjekter som fører til økt arbeidsrelevans i utdanningene, styrker studentens læring og møter arbeidslivets behov. Les mer: https://diku.no/programmer/oekt-arbeidsrelevans-i-hoeyere-utdanning

7. Globale samfunnsutfordringer - utlysning av midler til aktiviteter høsten 2020 - Deadline 24.09.2020

Midlene kan søkes av vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB. 

Formål med midlene er å stimulere til tverrfakultært utdannings- og forskningssamarbeid. 

Tildelingskriterier: 

 • Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, helse eller ulikhet. 
 • Minst to fakultet skal delta i arbeidet. 
 • Aktiviteten må utføres innen 24 mars 2021 
 • Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser for tverrfakultære undervisningstiltak eller utvikling av nye søknader til tverrfakultære forskningsprosjekter. 
 • Det bevilges fra kr 10 000 til kr 100 000 per søknad. 

Se e-post fra forskningskoordinator 26.08.2020. 

October - 2020

1. Forskningsmidler UH-nett Vest - Deadline 15.10.2020

UH-nett Vest har utviklet en støtteordning som skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører i regionene. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging og prosjektutvikling, og forutsetningen for tildeling er at nettverkene har en konkret plan om å søke videre finansiering til prosjekter fra Norges forskningsråd, EU, DIKU, Innovasjon Norge, Regionale forskningsfond m.fl. Les mer her: https://uhnettvest.no/sok-forskningsmidler-2/

2. Mobility grants for students and researchers in Arqus - Deadline 2020-10-31

UiB has opened a call for proposals to the mobility grants at ARQUS University Alliance. This alliance is a cooperation between the Universities of Bergen, Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padua and Vilnius, and it is funded by the European commission. ARQUS will support: