Hjem
Institutt for geovitenskap

Fire nye år som instituttleder

Gunn Mangerud har sagt ja til en ny åremålsperiode som instituttleder ved GEO.

Hovedinnhold

Ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet, UiB, har man tilsatte instituttledere. Professor Gunn Mangerud avsluttet sin første åremålsperiode i sommer, og er nylig tilsatt for fire nye år som leder ved Institutt for geovitenskap.

På en tilstelning ved GEO 3. september ble Mangerud takket for innsatsen og resultatene i den første åremålsperioden sin, og ønsket lykke med den kommende. 

Vi har  spurt henne om bakgrunnen for at hun nå går på en ny periode i en så krevende lederstilling.

- Hva er det du liker ved denne  jobben?

Stillingen som leder for et av de største geofaglige universitetsmiljøene i Norge er jo rett og slett både utfordrende og spennende! Jeg hadde lyst til å bidra videre i arbeidet med å gjennomføre strategien og de planene instituttet har etablert. I tillegg må jeg understreke at en grunn til å ta en ny periode også henger sammen med at jeg har utrolig mange dyktig og flinke folk rundt meg både i administrasjonen, og i teknisk- og vitenskapelig stab. Det gjør arbeidsdagene meningsfylte og gode og lederjobben mer attraktiv. Min jobb er i stor grad å skape arenaer der vi tenker langsiktig, skaper gode vilkår for forskning og utdanning , med andre ord tilrettelegge.

- Hva har vært de største utfordringene for instituttet i de fire årene som har gått under din ledelse?

Konkurransen om forskningsmidler er tøff, og fordi vi er så avhengige av eksterne midler har det hvilt tung på meg å gjøre det lille jeg kan bidra med for at vi skal lykkes der, selv om det selvsagt er andre som gjør jobben. Ellers er det vel ingen tvil om at den kraftige økningen i studentantallet har vært utfordrende, men på samme tid selvsagt også gledelig. 

- Hva er du mest fornøyd med av utvikling og resultater denne perioden? Og hvor har instituttet event. forbedringspotensiale?

At vi klarte å snu et budsjett-underskudd til balanse i løpet av kort tid samt at vi det siste året har klart å få på plass en solid ekstern portefølje er fantastisk bra. Det er en utvikling som er nødvendig, og som svært mange ansatte har jobbet hardt for å sikre. Det er viktig for at vi skal kunne drive god forskning og undervisning.Jeg er også imponert over at så mange har bidratt til å  ta imot en så formidabel økning i studenttallet på alle nivå uten at det har gått på bekostning av kvaliteten. Det er faktisk viktig med dugnadsånd i et arbeidsfellesskap når slike endringer inntreffer. Ellers er jo jeg opptatt av arbeidsmiljøet rundt oss skal være bra, både det fysiske og det arbeidsmiljømessige. At vi har fått til en del oppgraderinger og renoveringsprosjekt må jeg si at jeg er glad for, det var høyst nødvendig og de små forandringer gjør forhåpentligvis sitt til at folk trives. Og så må jeg jo nevne formidlingsdimensjonen: få institutt har så mange gode formidlere som geovitenskap.

Når det gjelder forbedringspotensialet er det klart at det alltid er rom for forbedring også der vi er gode, men skal jeg trekke frem et område så er det å lykkes med å trekke flere EU midler til instituttet.

- Hva vil være de viktigste målene og største utfordringene for instituttet i neste 4-års periode?

Det vil fortsatt være å sikre god og stabil forskningsfinansiering. I tillegg er det kritisk å rekruttere internasjonalt dyktige forskere til ledige stillinger slik at vi opprettholder, og aller helst leverer enda bedre, forskning også i fremtiden. I tillegg er jeg opptatt av at vi klarer å skape et godt læringsmiljø slik at vi kan gi studenten våre best mulig undervisning og veiledning. Det er jo primæroppgavene våre.  Derfor er jeg veldig stolt over at vi har fått til en nyopprettet stilling i geofagdidaktikk. 

- GEO er nylig kåret til landets fremste geofaglige miljø, og som nr 50 i verden: hvordan skal instituttet bevare denne statusen i årene som kommer, og kanskje ytterligere forbedre sin vitenskapelige standing?

Jeg tror at vi vil klare det om vi gjennomfører det jeg svarte på spørsmålet du stilte over.

- Hvilke utfordringer, og hvilken fremtid og potensiale ser du for geofaget mer alment?

Geofaget er jo læren om jorden vår og er derfor viktig i svært mange sammenhenger. Geovitenskap har vært, og vil være, avgjørende for utviklingen av samfunnet. Som i alle fagområder er mye av det du og jeg har glede og nytte av nå, forskning som ble gjort eller er basert på forskning som startet for mange tiår siden, men det er også mye av den forskningen som vi driver i dag som har mer umiddelbar nytteverdi. Geovitenskap er og vil være viktig for områder som klimaforskning, energi, geofarer og vann,- og mineralforekomster. I den store sammenhenger er det jo naturressurser, som f.eks energi, vann og mineraler, som styrer demografi, matproduksjon og økonomi. I tillegg gir jo geovitenskap viktig kunnskap om jordas begrensninger, f.eks. ulike geofarer eller fremtidens klima og effektene av det.

- Vi er opptatt av å rekruttere gode og motiverte studenter. Hvorfor bør ungdom velge studier ved GEO?

Fordi det er et spennende, variert, fremtidsrettet og samfunnsnyttig studium! Og fordi student miljøet i geovitenskap er veldig bra. Vi er veldig stolte av å være et av de instituttene som har minst frafall ved hele UiB!

Vi ønsker Gunn lykke til med instituttlederjobben i neste åremålsperiode!