Hjem
Institutt for geovitenskap

«Ut i jobb» - Helge Tjelmeland

Statens Veivesen gir geologer varierte og spennende arbeidsoppgaver med mye feltarbeid.

Hovedinnhold

Mens noen geovitere fortsetter med forskning etter endt mastergrad, velger andre å ta med seg kunnskapen ut i praksis. Studiekonsulent Heidi Rohde Rafto har intervjuet Helge Tjelmeland som jobber som anleggsgeolog og kontrollingeniør i Statens Vegvesen.

Navn: Helge Tjelmeland            

Alder: 28

Utdanning: Bachelorgrad i geologi, mastergrad i marin geologi, UiB

Kan du fortelle om masterprosjektet ditt?

Jeg var tilknyttet forskningsgruppen for maringeologi og geofysikk. I masteroppgaven min skrev jeg om sedimentære strukturer på midtnorsk kontinentalmargin. Jeg prøvde å datere danningen av strukturene og å forstå hvilke geologiske prosesser som var aktive. Datasettet mitt bestod av ulike typer seismiske data og kjernedata, særlig kjerneskannerdata. Alle data var allerede samlet inn da jeg startet, så jeg slapp feltarbeid. Til gjengjeld var det mye lab-arbeid med kjernene.

Hvorfor valgte du å studere geovitenskap?
Jeg valgte geofag fordi kombinasjonen av teoretisk og praktisk arbeid i felt virket forlokkende. At geologer er ettertraktet på arbeidsmarkedet spilte også inn. I tillegg ble jeg anbefalt å studere i Bergen av venner og bekjente.

Kan du beskrive den jobben du har nå?
Jeg har jobbet to år som kontrollingeniør og anleggsgeolog hos Statens vegvesen, region vest. Jeg driver med oppfølging av utbyggingsprosjekt, særlig tunneler. Jobben går ut på å kartlegge geologien under driving av tunnelen, se til at det blir brukt riktig type og rett mengde fjellsikring samt å kontrollere at utførende entreprenør leverer et produkt med riktig kvalitet. Sistnevnte går på både kontroll av utførelse og kontroll av materialtekniske egenskaper.

Hva var det som gjorde at du søkte nettopp denne jobben?
I studietiden pratet vi mye om at Statens vegvesen var en attraktiv arbeidsgiver på grunn av varierte og spennende arbeidsoppgaver med mye feltarbeid. Som skientusiast var det derfor lett å søke jobb hos Statens vegvesen da det dukket opp en ledig stilling ved et prosjekt på Voss.

Hvordan trives du?
Jeg trives svært godt. Det er hyggelige kollegaer og et uformelt miljø med stor takhøyde. Det er også svært motiverende å se resultatet av det en driver med.

Får du brukt utdannelsen din i den jobben du har nå?
Både og: grunnforståelsen av geologi og geologiske prosesser er nødvendig i mitt arbeid. Når det gjelder spesialiseringen innen marin geologi, er denne mindre relevant. Det er en lang vei fra marine mikrofossiler til sikringsbolt i fjell. Men utdanningen min er mer relevant enn hva en tror; jeg har hatt stor nytte av det arbeidet jeg gjorde med masteroppgaven min ved tolkninger av geotekniske boringer, og batymetriske og seismiske data.

Hvilke ønsker har du for din videre karriere?

Jeg har ikke lagt en plan for min karriere. Det er mange muligheter innen anleggsbransjen, både internt hos Statens vegvesen og hos eksterne; som konsulent og utførende entreprenør.

Hvilke anbefalinger har du til ungdommer som vurderer å studere geovitenskap?
Gjør grundig forarbeid og finn ut hvordan studieforløpet er. Snakk med folk som studerer og jobber med geofag. Det er et svært interessant fag med mange muligheter. Men - geologi kan kreve en del arbeid i felt, som kanskje ikke passer for alle.

Har du noen gode råd til masterstudenter som snart skal ut på arbeidsmarkedet og inn i sin første fulltidsjobb?
Mitt råd er å velge en masteroppgave som en er interessert i og kan bli engasjert i. Start med skrivingen så tidlig som mulig. Vis fleksibilitet ovenfor arbeidsgiver. Jeg sa meg villig til å starte i jobb før innleveringsfristen av masteroppgaven, noe som var en viktig grunn at jeg fikk jobben.