Hjem

Institutt for geovitenskap

Geofagdidaktikk

Didaktikk er læren om undervisningens mål og innhold.

Foto:
Eva Bjørseth

Skolerettet geovitenskap og formidling

Helga Fleshe Kleiven er Institutt for geovitenskap sin didaktiker.