Hjem
Institutt for geovitenskap

Geofagdidaktikk

Didaktikk er læren om undervisningens mål og innhold.

Foto/ill.:
Eva Bjørseth

Hovedinnhold

Skolerettet geovitenskap og formidling

Helga Fleshe Kleiven er Institutt for geovitenskap sin didaktiker.