Hjem
Institutt for geovitenskap
Grønland

Feltrapport fra Grønland: bassenganalyse på høygir

I nærmere tre uker har forskere fra UiB, UiO og UNIS bedrevet sedimentologisk og strukturgeologisk analyse av et riftbasseng på nordøst-Grønland. Her følger en rapport fra oppholdet.

Camp
Hele gruppen i base camp, fra venstre mot høyre: Gijs Henstra, Ivar Midtkandal (UiO), Atle Rotevatn, Thomas Berg Kristensen og Sten-Andreas Grundvåg (UNIS)
Foto/ill.:
Atle Rotevatn

Hovedinnhold

Ekspedisjonen, under ledelse av førsteamanuensis Atle Rotevatn fra GEO/UiB, begynte tidlig i august, da ekspedisjonsdeltagerne ble flydd via Island til Constable Pynt ved
Scoresbysund. Herfra gikk ferden videre med et chartret tomotors TwinOtter propellfly, som er viden kjent for sine evner til å lande nærmest hvor som helst så lenge det er mer eller mindre flatt. Etter en imponerende landing ved Lindeman Fjord på Wollaston Forland (ca. 74 grader nord) ble baseleiren etablert like ved landingsstripen. Utstyrt med freidig mot og mye god feltmat tok så ekspedisjonsdeltagerne fatt på feltarbeidet. Et av hovedmålene for turen er relatert til Gijs Henstra's PhD (TEMA: Tectonosedimentary Evolution of the Lofoten Margin), nemlig å øke forståelsen av avsetninger og strukturelle kontroller på disse i rift-bassenger langs den Nord-Atlantiske aksen. Ettersom Gijs' PhD handler om bassenger utenfor kysten av Lofoten, var feltområdet valgt ut på bakgrunn av sine likheter til disse.
For Thomas Berg Kristensen som også tar sin PhD innenfor lignende tematikk (WEBMAR: Tectonosedimentary Evolution of the Western Barents Margin) var dette også svært relevant og nyttig. Sten-Andreas Grundvåg fra UNIS og Ivar Midtkandal fra UiO var invitert med på bakgrunn av sin ekspertise i sedimentologi og utgjorde en viktig del  av laget. I løpet av feltoppholdet fant gruppen ut at de var et velsmurt maskineri og et supert team, og døpte seg selv uhøytidelig til 'Basin Analysis Rapid Response Task Force'. Selskapet kunne også i løpet av oppholdet konkludere med at det hele var svært utbytterikt faglig, samt at Grønland er et utmerket sted å drive feltarbeid i vakker og uberørt natur og geologi.