Hjem
Institutt for geovitenskap
Ny artikkel

Ny artikkel i Nature Communications

Bjarte Hannisdal og medforfattere av ny Nature Communications-artikkel utfordrer måten det tenkes rundt fossilrekken.

Hovedinnhold

Forsker Bjarte Hannisdal ved Institutt for geovitenskap og Senter for geobiologi er medforfatter på en ny artikkel i Nature Communications som utfordrer måten vi tenker
rundt fossilrekken. Fossiler er vår viktigste kilde til kunnskap om fortidens livsformer. Men gir fossilrekken et riktig bilde på livets historie og utvikling? Selveste Charles Darwin viet et helt kapittel av boken Om artenes opprinnelse til å understreke hvor mangelfull den geologiske lagrekken er. Paleontologer har derfor utviklet ulike metoder for å prøve å korrigere fossilrekken for slike mangler.

Den nye artikkelen antyder derimot at noen av disse metodene kan være misvisende og kan gi et feil bilde av livets historie. Forskere ved Leeds, Bristol og Bergen har analysert den geologiske lagrekken og tilhørende fossilrekken i Storbritannia, som har blitt grundig dokumentert gjennom mer enn 200 år. Resultatene viser at en del geologiske faktorer, som antall formasjoner, ikke kan anses som uavhengige av endringer i fossilinnholdet,
og bør derfor ikke brukes til å “korrigere” fossilrekken.

Disse funnene har konsekvenser for vår forståelse av fossilrekken. Den inneholder et biologisk signal som hjelper oss å forstå hvordan livet på jorden har utviklet seg.
Men denne utviklingen er tett sammenvevd med geologiske endringer. I stedet for å prøve å “luke vekk” det geologiske aspektet bør vi se på biologi og geologi som
komponenter i et system som er i stadig utvikling.

Se lenke til saken på UiB-aktuelt her.

Lenke til artikkelen finner du her.