Hjem
Institutt for geovitenskap
Nyhet

Mest fornøyde Masterstudenter ved Geo

Institutt for geovitenskap har UiBs mest fornøyde masterstudenter

fornøyde studenter
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold

Institutt for geovitenskap har UiBs mest fornøyde masterstudenter! Vi ser også ut til å ha de mest fornøyde geo-master studentene i Norge! Se NOKUTS studentbarometer.