Hjem

Institutt for geovitenskap

Studieveiledning

Studieadministrasjonen ved Institutt for geovitenskap

Studieadministrasjonen holder til i 3. etasje i Realfagbygget.

Caroline Ertsås Christie - studieleder

  • Masterprogrammet - rekruttering, informasjon, mottak, veiledning, gjennomføring, avslutning
  • Ph.d. programmet - informasjon, mottak, oppfølging og avslutning
  • Informasjonsarbeid
  • Forskerutdanningsutvalget - sekretær

 

Anders B. Kulseng - studiekonsulent

  • Bachelorprogrammet i geovitenskap - rekruttering, informasjon, mottak, veiledning, gjennomføring, avslutning
  • Studentutveksling og internasjonalisering
  • Mentorordningen
  • Programstyret - sekretær

 

Natalie Angelica Sagstad - eksamenskonsulent

  • Eksamen, inkludert karakterbegrunnelser, klage på karakterfastsettelse
  • Timeplan

 

Kontakt studieadministrasjonen på studieveileder@geo.uib.no.