Hjem
Institutt for geovitenskap

Lokale IT-tjenester utfører føgende oppgaver:

* Installasjon og drift av fagnære IT-systemer.
* Innkjøp av IT-utstyr, programmer og datarekvisita.
* Programvareutvikling
* Brukerstøtte

Ansatte lokal IT: Øyvind Natvik, Terje Utheim, Leo Zijerveld.