Hjem
Senter for geobiologi

Hovedinnhold

På fakultetsstyremøtet 17.2 vart godkjent ny prodekanus Lise Øvreås og ny visedekanus, Helge K. Dahle. Lise Øvreås er professor ved Institutt for biologi og er knytt til Centre for Geobiology. Helge K. Dahle er professor ved Matematisk institutt, midlertidig instituttleder ved instituttet og er knyttet til Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR). Vi på BIO og på CGB gratulerer de nye dekaner og ser frem til godt samarbeid med hele fakultetsledelsen!