Hjem
Senter for geobiologi

Vadesteiner i dyphavet

Å finne en tømmerstokk på havbunnen er som å lete etter den berømte nålen i høystakken – men man kan være heldig!

Hovedinnhold

Sommeren 2007 var forskere fra Senter for geobiologi (CGB) ute på tokt i Norskehavet. Ved hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) fant de en stor tømmerstokk nede på hele 2700 m dyp.

 

Forskerne brukte ROV-en til å hente opp et trestykke og det vrimlet av liv! Blant flere arter av dypvannssnegler og børstemark var det noen merkelige tanglopper (amfipoder) som var spesielt tallrike. Det viser seg at det er en ny art av amfipoder som er spesialisert på å leve i råtnende treverk. Denne nye arten har likhetstrekk med en ny gruppe amfipoder som CGB forskere nylig oppdaget og beskrev fra varme kilder på havbunnen i det samme området.

 

Begge arter er spesielle fordi de lever i kjemosyntetiske økosystemer basert på kjemisk energi i stedet for lysenergi, energi som enten er i form av energirike forbindelser som strømmer opp av havbunnen eller som et resultat av forbindelser dannet ved nedbryting av treverk. Disse artene arter spiser mikroorganismer som vokser i tykke matter i slike områder, spiser det råtnende treverket eller har til og med mikrober på gjellene som kan hjelpe til med energiopptaket.

 

Forskerne tror at slike organismer benytter seg av råtnende treverk og andre store nedfall som mellomstasjon når de skal spres fra ett område med varme kilder til et annet.

 

I Norskehavet er det tydelig at en rekke ulike spesialiserte organismer benytter seg av slike vadesteiner for å kunne spres over store avstander i dyphavet. Forskerne tror at slike organismer benytter seg av råtnende treverk og annet stort nedfall som mellomstasjon når de skal spres fra ett område med varme kilder til et annet. Hvor raskt denne spredningen går og hvor disse særegne organismene kommer fra vil forskerne nå finne ut.

 

Lær mer (englesk)