Hjem
Senter for geobiologi

Verdens dypeste hydrotermale felt funnet i Karibien

Senterleder Rolf-Birger Pedersen er på tokt med forskningsfartøyet James Cook sammen med kolleger fra "National Oceanography Centre" i Southampton.

Hovedinnhold

I forrige uke fant de verdens dypeste varme kilde (hydrotermale felt) i Cayman Trough i Karibien. På 5000 meters dyp i Cayman Trough er det en vulkansk spredningssrygg som har mange likheter med de vulkanske plategrensene CGB studerer i Norskehavet. Lokeslottet, som forskere fra CGB fant i 2008, var det første hydrotermale feltet som er blitt funnet på denne type plategrense. Feltet i Cayman Trough er det andre, og de to feltene vil kunne gi ny kunnskap om geologien og biologien i dyphavene. Det er også knyttet økonomiske og miljømessige sider ved disse funnene.

Rolf-Birger Pedersen ble invitert med på toktet for å bidra med erfaringer knyttet til
funnet av Lokeslottet og til den forskningen som gjøres ved UiB.

På toktet i Karibien har det vært benyttet en autonom undervannsbåt  (AUV) som skal kunne dykke til 6000 meters dyp. Autosub6000 har dykket til over 5000 meters dyp hvor den på egenhånd har navigert over et kupert vulkansk terreng og søkt etter varme kilder ved hjelp av kjemiske sensorer og temperaturfølere.

I juli vil Senter for geobiologi lede et nytt internasjonalt tokt med G.O Sars for å lete etter nye felt vest for Svalbard. Forskerne vil da bruke HUGIN - en norskutviklet AUV - til å kartlegge havbunnen og søke etter nye varme kilder. Denne type teknologi vil også bli benyttet i nye prosjekter rettet mot CO2 lagring. I disse prosjektene vil slike marine roboter bli brukt til å søke etter naturlige gasslekkasjer fra havbunnen, og kanskje senere til å overvåke CO2 deponier under havbunnen.

Les mer fra tokt dagbok (cruise web pages) og i artikkel fra the Times, BBC, CNN and Globe and Mail.