Hjem
Senter for geobiologi

Trygg deponering i norske fjorder?

Deponering av gruveavfall i norske fjorder er blitt et hett konflikttema. Konflikten viser at det er et stort behov for mer kunnskap. Slik kunnskap kan vi kun få gjennom forskning.

Hovedinnhold

Les mer fra geoforskning.no. PhD-student Ingeborg Økland, masterstudent Julianne Gravdal og Professor Ingunn Thorseth ved Senter for geobiologi er involvert i forskning. 

Prosjektet heter "Improved Submarine Tailings Placement (STPs) in Norwegian Fjords", med akronymet IMPTAIL, og er finansiert 50 prosent med midler fra Norges forskningsråds program ”Havkyst”, og 50 prosent av industrielle aktører (Nordic Mining, Rana Gruber, Sydvaranger Gruve og Titania).