Hjem
Senter for geobiologi

Hovedinnhold

Rolf-Birger Pedersen, Senter for geobiologi sier at for et år siden spilte grunnforskning en sentral rolle da kontinetalsokkelen ble utvidet og Norge ble 250.000 kvadratkilometer større. Les mer fra Fish.no og forskning.no