Hjem
Senter for geobiologi

Nyhetsarkiv for Senter for geobiologi

Selv 30 år etter at fjorden sist ble brukt, tyder ferske undersøkelser på at det nesten ikke er liv på bunnen av Jøssingfjorden i Sokndal.
Fem forskarar frå UiB mottek over 100 millioner kroner frå Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Målet er å legge til rette for forsking i verdsklasse.
Universitetet i Bergen (UiB) med bl.a. Senter for geobiologi og Havlaboratoriet har den største konsentrasjonen av marine forskingsmiljø i Europa.
Temaleder Ida Helene Steen ved Senter for geobiologi har skrevet en kommentar i BT nå i sommer.
Senterperioden går mot slutten, og det er med stor glede og tilfredshet vi konstaterer at senteret i løpet av disse 10 årene har nådd to av sine viktigste mål – å etablere geobiologi som en egen fagdisiplin og sette dyphavsforskning høyt på dagsorden.
En ekspedisjon bestående av internasjonale forskere har hentet bergarter fra bunnen av Atlanterhavet. Disse viser spor etter tidlig liv på jorden og forskerne håper slik å oppdage flere brikker i puslespillet om livets opprinnelse.
På årets Nordic Geological Winter Meeting som holdes i Helsinki, Finland, 13-15 januar, ble Nordic Geoscientist Award utdelt for tredje gang.
Fra januar 2016 er dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utvidet til fire personer, etter at Anne Marit Blokhus har takket ja til å bli prodekan for forskerutdanning og infrastruktur.
Forskere fra Institutt for biologi og Senter for geobiologi ved UiB skal bidra til å finne svar på hva virus egentlig er, og hva de kan brukes til.
Funnet av en ny mikroorganisme i Norskehavet gjør at livets tre må beskjæres og evolusjonshistorien skrives om.
Mikrober i havet kan gi oss sikrere, billigere og grønnere produkter. Universitetet i Bergen er partner i InMare, støttet av EUs Horisont 2020-program.
Senter for geobiologi undersøker nyoppdagede aktive varmekilder på den arktiske midthavsryggen. Målet er å finne nye dyrearter og undersøke hvordan gruvedrift på havbunnen vil påvirke miljøet.
Forskningsdagene 2013 i Bergen gikk av stabelen i perioden 18. til 29. september. Senter for geobiologi var sterkt representert både med senterleder som foredragsholder og mange av våre utmerkete forskere til å betjene standen under Forskningsdagene UNG 2013.
Å finne en tømmerstokk på havbunnen er som å lete etter den berømte nålen i høystakken – men man kan være heldig!
Året 2011 representerte på mange måter en milepæl for Senter for geobiologi.
Ferske prøver fra havbunnen på Jan Mayen-ryggen styrker troen på at det kan være svart gull i den nye norske oljeprovinsen rundt den arktiske øya.
Deponering av gruveavfall i norske fjorder er blitt et hett konflikttema. Konflikten viser at det er et stort behov for mer kunnskap. Slik kunnskap kan vi kun få gjennom forskning.
Rolf Birger Pedersen snakker med geoforskning.no om framtiden for CGB.

Sider