Hjem

Institutt for geografi

Hvorfor studere geografi?

Geografifaget er opptatt av sammenhenger og prosesser knytt til natur og samfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utdanning og forskning ved instituttet er organisert i fem fagretninger:

Utveksling
På campus

En hilsen fra Colombia

Ronya Reitan Solberg er på utveksling til Universidad de Antióquia i byen Medellín i Colombia. Her kommer en hilsen med hennes første inntrykk av byen og universitetet.

Undervising høstsemesteret 2018
Geografistudentar på Fløyen

Haustsemester 2018 ved Institutt for geografi

Velkommen til eit nytt semester til alle som skal studere geografi!

Nytt emne
Ekskursjon

Hydrologi, grunnvann og geofarer

Vann er en livsviktig og sårbar ressurs, men utgjør også en naturfare når det blir for mye. Dette nye kurset handler om naturgeografiske tema knyttet til vann. Prosessforståelse står sentralt i kurset.

Bærekraftsmål 7
Academic Director Håvard Haarstad and the researchers Siddharth Sareen and Jakob Grandin from the Centre for Climate and Energy Transformation (CET).

Bringer handlingsrettet kunnskap til FN

Hvordan kan forskning og høyere utdanning bidra til å fremskynde omformingen til mer bærekraftige og rettferdige samfunn?

Nyheter
Jeppe Kolding (UiB), Shakuntala Thilsted (WorldFish) og Ragnhild Overå (UiB).

Nytt prosjekt skal kjempe mot underernæring

Småfisk har eit enormt potensiale i kampen mot å utrydde svolt. Eit tverrfagleg prosjekt ved Universitetet i Bergen og partneruniversitet i fleire land får no ti millionar kroner til eit prosjekt direkte knytt til tre av FN sine berekraftsmål.

geografar i arbeidslivet

Geografi og karriere

"Det heilskaplege perspektivet på verda ein får gjennom geografifaget gjer at ein vert bevisst på kompleksiteten på ein stad og i eit samfunn. Slik står ein betre rusta når ein skal planleggja og utvikle samfunn".

Even Vaular, samfunnsutviklar i Fedje kommune