Hjem
Institutt for geografi

Planlegger i Norconsult AS

Tonje Eide Kristiansen fullførte mastergraden i geografi i 2005 og arbeider i dag som planlegger i Norconsult AS.

Hovedinnhold

Utdanningen er veldig relevant - ikke minst fordi jeg har vært så heldig å få jobbe med samme tema som masteroppagven min omhandlet.

Hvorfor geografi?

Det var litt tilfeldig, men jeg hadde alltid syntes at geografi og demografi var spennende fag.

De beste minnene fra studietiden

Jeg hadde en veldig flink og inspirerende veileder i Eli Fosso, og et fint samarbeid med de tre andre hun veiledet samtidig. Vi møtes fremdels nesten hver gang jeg er i Bergen. Andre gode minner er:

  • Latterkuler i soafen i gangen
  • Frustrasjoner foran PC-en på lesesalen
  • Veldig mange fine folk

Masteroppgaven

Jeg studerte sosial konstruksjon av sted i debatt om skolenedlegging. Casestudie øysamfunnet Lyngør i Tvedestrand.

Jobber med barnehage- og skoleplanlegging

Jeg arbeider med barnehage- og skoleplanlegging. Jeg bistår kommuner og fylkeskommuner rundt i landet med skole-/barnehageplanlegging på ulike planleggingsnivå – fra overordnet planlegging i barnehage-/skolebruksplaner og strukturutredninger, til tidligfase byggeprosjekter med funksjons- og arealprogrammering med brukermedvirkning. Har også jobbet med arealprogrammering for Forsvaret.

Geografi og arbeidsrelevans

Utdanningen er veldig relevant - ikke minst fordi jeg har vært så heldig å få jobbe med samme tema som masteroppagven min omhandlet. Samfunnsperspektivet, forståelsen av hvordan samfunnet vårt utvikler seg og endres, og at dette henger sammen med fysiske endringer i kommunenes/fylkeskommunenens tilbud til innbyggerne.

Det tverrfaglige i geografifaget gjør at jeg har fått en innføing i fag jeg ellers ikke ville visst så mye om (naturgeografi), og det er bra for å ha forståelse for andres fagfelt.