Hjem
Institutt for geografi
GIS

GIS-dagen 2017

I anledning den internasjonale GIS-dagen, 15. november 2017, inviterer Geoforum Hordaland i samarbeid med Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Geodata AS til et dagsseminar.

GIS Day 2017

15. november er den internasjonale GIS-dagen i 2017.
Produsent:
Esri

Hovedinnhold

GIS-dagen er er Bergens nye møteplass for GIS-brukere i akademia og arbeidslivet. Her vil ansatte og studenter med interesse for GIS og geomatikk få anledning til å møte geomatikkbrukere i offentlig forvaltning, privat næringsliv og akademia, samt utviklere av GIS-programmer og løsninger. Sammen har vi forsøkt å sette sammen et relevant og spennende program som gir innblikk i hvordan GIS kan benyttes i ulike forskningsprosjekter, GIS og geomatikk som verktøy i offentlig forvaltning, og andre innslag som kan vekke nysgjerrighet og inspirasjon for GIS-brukere uansett bakgrunn.

Minst like viktig som foredrag og presentasjoner er mulig-heten til å treffes i en uformell atmosfære, slik at GIS-brukere kan lære hverandre å kjenne og skape kontakter som kan være nyttige for fremtiden. Vi håper derfor at så mange som mulig har anledning til å ta seg tid til dette arrangementet, også det som foregår på kveldstid.

Program

12:30 - 13:00

Registrering

13:00 - 13:25

«I Need Some Space!» - Bruk av GIS og Space Syntax i plan-legging av byrom

Kari E. Eriksen (Insitutt for geografi, UiB)

13:25 - 13:50

Betweenness-analyse i praktisk byplanlegging

Marianne Lindau Langhelle (Asplan Viak)

13:50 — 14:20

Mat, påsmurt og mingling

14:20 – 14:45

Regionale GIS-analysar. Bruk av GIS i regional planlegging

Torbjørn E. Bøe (Hordaland Fylkeskommune)

14:45 — 15:10

Aktsomhetskart for flom og overvann

Øyvind Sundfjord (Asplan Viak)

15:10 — 15:35

Gammel kultur møter moderne teknologi – dronekartlegging og GIS-analyser av den ukjente Blemmy hovedstaden Nubt

Gidske L. Andersen (Institutt for geografi)

15:35—16:00

Registrering langs trolleybuss Linje 2

Ingunn Maria Thorbergsdottir (Norconsult)

16:00 – 16:15

Kaffepause med mingling

16:15 – 16:40

Mens Bergen ble by: runeinnskrifter og runeristere mellom 1100 og 1300

Elisabeth Magin (UiB/Nottingham University)

16:40 – 17:05

3D i ArcGIS – en reise gjennom plattformen

Jørn Kristiansen (Geodata)

17:05 - 17:15

Beinstrekk og mingling

17:15

Matrikkelen for dummies

Leiv Bjarte Mjøs (Institutt for byggfag, HVL)

18:00

Vi går til Studentsenteret. Der blir det Pizza og Quiz på Muntlig. Flotte premier utloves!

Hjelp oss å invitere: https://www.facebook.com/events/184967762063549/