Hjem
Institutt for geografi
Forslag masterprosjekt

Benjamin Robson som veileder

Postdoktor Benjamin Robson veileder masteroppgaver i naturgeografi.

Neste
f
Isbreer er en viktig vannressurs for mange verdensdeler.
Foto/ill.:
Ben Robson
1/3
Topado glacier
Foto/ill.:
Ben Robson
2/3
Topado 2019 vs. 2020
Foto/ill.:
Ben Robson
3/3
Tilbake

Benjamin Robson presenterer her sine faglige interessefelt og forslag til nye masterprosjekt som han kan veilede på.

Faglige interessefelt

Jeg er mest interessert i bruken av fjernålingsdata (satellittbilder, flyfoto, og LiDAR) for å studere endringer i både den naturlige og menneskelige verden. Et hovedfokus i forskningen min har vært å studere isbreer i Himalaya med jordobservasjonsdata og forstå hvordan og hvorfor de har endret seg de siste tiårene, og hva disse endringene betyr for befolkningen som bor i nærheten. Jeg er også interessert i permafrost og steinbreer, landskapsendringer i områder med permafrost, og kartlegging og overvåkning av skred. Jeg er spesielt interessert i å bruke fjernmåling og GIS data i ulike forskningstema innen geografi.

Forslag til nytt masterprosjekt

High-resolution monitoring of Tapado Glacier (Chile) using frequent UAV acquisitions and sub-metre satellite imagery 

This project will involve close co-operation with researchers at CEAZA and may include the opportunity to travel to La Serena and the Tapado Region. The project will involve processing approximatley monthly UAV imagery over two sites on Tapado Glacier to study high spatial and temporal resolution changes in the glacier over an ablation season. In particular, examining the interaction between glacial lakes and mass change, and investigating rates of ablation on the glacier tongue. The UAV analysis will be complimented by sub-metre Pleiades and GeoEye satellite imagery over the entire glacier system.

Send gjerne en mail til Benjamin.Robson@uib.no for en prat om en av disse eller noen andre tema.