Hjem

Institutt for geografi

Øystein Stavø Høvig disputerer

Øystein Stavø Høvig disputerer 13. desmeber 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Tittelen på avhandlinger er:

“Entrepreneurship facilitation practices in various contexts: Generic characteristics and contextual particularities”

Komiteen for disputasen:

  • Første opponent: Professor Heidi Wiig, Department of Strategy and Entrepreneurship, BI Norwegian Business School
  • Andre opponent: Professor José Luis Sánchez-Hernández,Department of Geography, University of Salamanca
  • Det tredje medlemmet i komiteen er professor Håvard Haarstad, Department of Geography, University of Bergen.

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Jan Oscar Engene.

Disputasen er åpen. Alle interesserte er velkomne!