Hjem
Institutt for geografi
Studietilbud

Geografididaktikk

Geografifagdidaktikk tar sikte på å gjøre studentene skikket til undervisning i samfunnsfag i grunnskole og geografi i den videregående skole.

Bård Emil Danielsen
Vil du undervise i geografi?
Foto/ill.:
Grethe Meling

Hovedinnhold

Studiet tar utgangspunkt i ulike retninger i geografifaget- av både naturfaglig og samfunnsfaglig karakter og ser ofte disse i sammenheng. Studiet vektlegger geografifagets egenart samt legitimering av geografifaget som skolefag. Vurderinger, valg av innhold i faget og ulike metoder som kan bidra til læring av geografi vektlegges også.

Sentralt i faget står bruk av ulike former for visualisering (både kart og bilder). Studiet i geografididaktikk skal også gjøre lærerne våkne for geografirelaterte dagsaktuelle hendelser og i stand til å møte, forklare og forstå utvikling i en verden i endring. Undervisning om og for bærekraftig utvikling blir særlig vektlagt.

Praksis

Praksis er en sentral del av studiet. I høstsemester er det primært lagt til rette for praksis i den videregående skole mens det i vårsemesteret er vanlig med praksis i ungdomsskolen.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Kurset er reservert for studenter med mastergrad som er tatt opp på den ettårige heltidsutdanningen i praktisk-pedagogikk (PPU) ved UiB.  Geografididaktikk tilbys kun med opptak i to undervisningsfag.

Slik blir du lærer med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)