Hjem
Institutt for geografi
Alumni

Programrådgiver i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

Live Bjørge fullførte hovedfag i geografi i 1996. Nå jobber hun som programrådgiver i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).

Hovedinnhold

Geografi er en god almendannelse, og det gjør deg nysgjerrig. Geografi er også fag som trener deg i å se sammenhenger.

Hvorfor studere geografi?

Jeg ble nysgjerrig på geografifaget fordi jeg var opptatt av både natur og samfunn. Jeg var opptatt av globale spørsmål, som klima og rettferdighet, og av store sammenhenger. Jeg fortsatte å studere geografi fordi det var så mange muligheter innen faget. På mellomfag valgte jeg miljøfag, og på hovedfag valgte jeg utviklingsgeografi. Det var alltid noe nytt og spennende jeg kunne lære mer om.

De beste minnene fra studietida

Årene på geografistudiet var fine og viktige år i livet mitt. Jeg møtte mange fine folk som fortsatt er vennene mine nå over 20 år etterpå. Jeg møtte mannen min på grunnfag og fikk mitt første barn som geografistudent.

Vi studentene hadde mange felles interesser, og vi ble ekstra godt kjent fordi vi var på så fine ekskursjoner. Alt fra byvandring i Sandviken til hovedfagsekskursjon i Pakistan. Jeg likte godt måten undervisningen koblet sammen teori og empiri.

Feltarbeid i Costa Rica

Jeg gjorde feltarbeid i Costa Rica, og så på hvordan endringer i jordbruksproduksjonen som følge av global økonomisk politikk påvirket et lokalsamfunn, og hvordan endringene virket ulikt på kvinner og menn. Jeg fant blant annet at endringen ga kvinner fra lavinntektshushold mulighet til lønna arbeid, som igjen ga dem større forhandlingsmakt i familien, mens kvinnene fra familier med mer inntekt kunne trekke seg tilbake og bli husmødre, noe som virket motsatt.

Jobben i SAIH

Jeg er programrådgiver i SAIH, noe som betyr at jeg har ansvar for å følge opp samarbeidet med flere organisasjoner i Latin-Amerika. SAIH støtter prosjekter innen høyere utdanning. Vi samarbeider med student- og akademikerorganisasjoner og med urfolksorganisasjoner for å støtte deres rett til akademisk frihet og rettferdig utdanning.

Jeg jobber mesteparten av tiden på kontoret i Oslo, men drar også to ganger i året til Latin-Amerika for å møte samarbeidsorganisasjonene. Mange husker sikkert å ha betalt SAIH-tiere som student. Litt reklame: Det er også mulig å støtte SAIH etter at man er ferdig på universitetet, se her: https://www.saih.no/bidra.

Geografi og arbeidsrelevans

Geografi er en god almendannelse, og det gjør deg nysgjerrig. Geografi er også fag som trener deg i å se sammenhenger. Jeg er også så heldig at jeg får lov til å jobbe med den regionen som jeg studerte på hovedfaget mitt.

Jeg har riktignok gjort andre ting i mellomtida, både jobba med planlegging og forvaltning i kommune og fylkeskommune, og med bistandsforvaltning i Fredskorpset (nå Norec). Flere av mine kolleger her i SAIH har også geografibakgrunn.

Jeg tror forøvrig at noe av det viktigste man lærer på universitetet, uavhengig av fag, er å tilegne seg kunnskap og å sammenstille informasjon med et kritisk blikk. Og jeg er fortsatt opptatt av globale spørsmål, urettferdighet og strukturelle sammenhenger, og det jeg lærte på geografistudiet er fortsatt relevant i dag, mange år etter.

Har du råd til dagens geografistudenter?

Geografi er et fag med mange muligheter. Følg de interessante sporene, og du får noen fine år som student, og jeg er ganske sikker på at du får spennende jobb etterpå også.

Geografi er kanskje et enda mer relevant fag nå enn da jeg studerte, med store utfordringer som må løses på et globalt nivå. Da blir det å forstå sammenhengene enda viktigere.