Hjem
Institutt for geografi
Utveksling

Geografistudent, reis på utveksling!

Fristen for å søke utveksling med utreise hausten 2020 er 1. februar.

Kart med utvekslingsavtalar
Vi har utvekslingsavtalar over heile verda. Kvar vil du reise?
Foto/ill.:
Institutt for geografi

Institutt for geografi anbefaler geografistudentar å ta eit semester eller to ved eit samarbeidsuniversitet i utlandet. Det er mykje spennande å studere som frie studiepoeng og mange interessante stader å bu.

I det siste har geografistudentar vore på utveksling til mellom anna Island, Colombia, Ghana og Skottland. Kvar vil du reise på utveksling?

UiB har utvekslingsavtalar med rundt 450 anerkjente universitet verda over. Som UiB-student på eit bachelor- eller masterprogram kan du reise ut på ein av avtalane instituttet/fakultetet ditt har eller på ein av UiB sine sentrale avtalar.

Ta ein kikk på utvekslingskartet!

Utvekslingsavtalar, søknadsprosess og godkjenningar

Sjå presentasjon frå informasjonsmøtet i fillageret til Bachelorprogram i geografi på Mitt UiB og desse informasjonssidene: