Hjem
Institutt for geografi

Helge Lea Tvedt disputerer

Helge Lea Tvedt disputerer 2. mars 2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Towards a Greener Economy"

Prøveforelesning

2. mars, kl. 09.15
Digitalt møterom

Oppgitt tema: "A critical perspective on ecological modernisation: power, social structures and radical change"

Disputas

2. mars, kl. 11.00
Digitalt møterom

Opponenter:

  1. Emeritus Professor David Gibbs, Department of Geography, Environment and Earth Sciences, University of Hull, UK.
  2. Associate Professor Susanne Stenbacka, Department of Social and Economic Geography, University of Uppsala, Sweden.

Tredje medlem og leder av komiteen er professor Håvard Haarstad, Institutt for geografi, Universitet i Bergen.

Prøveforelesningen og disputasen ledes av professor Leif Ove Larsen.
 

Møte med kandidaten etter disputasen

Direkte etter disputasen kan du møte kandidaten digitalt. Her vil det være mulig å slå på kamera og mikrofon. Lenke vil gjøres tilgjengelig i forbindelse med disputasen.

Hvordan delta i prøveforelesning og disputas

Velkommen til virtuell prøveforelesning og disputas! Klikk på lenkene over for å delta i prøveforelesningen og disputasen.

Prøveforelesningen starter presis kl. 09.15 og disputasen kl. 11.00. Du kan når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Dersom du ikke har brukt Zoom tidligere anbefaler vi at du trykker på lenken i forkant for å laste ned programmet.

Publikum kan kun observere og har ikke anledning til å slå på kamera. 

Opponent ex auditorio melder seg per e-post til Anna.Enerstvedt@uib.no innen kl. 12.15 fredag 2. mars. Andre spørsmål kan også sendes hit.

Avhandlingen kan fås tilsendt på forespørsel til Anna.Enerstvedt@uib.no. Det er ikke tillatt å lagre, dele eller skrive ut avhandlingen.

Siden møtet foregår digitalt er det alltid en fare for at nettet faller ut eller lignende. Derfor vil prøveforelesningen og disputasen bli tatt opp. Opptaket vil kun bli brukt dersom et eller flere komitémedlemmer mister forbindelsen. Så fort komitéen har godkjent prøveforelesning og disputas blir opptakene slettet.