Hjem
Institutt for geografi
Praksis

Praksis hos klimaetaten i Bergen kommune 2023

Yvonne Myrvang og Ylva Aamodt var i praksis hos klimaetaten i Bergen kommune høsten 2023.

Yvonne og Ylva
Yvonne Myrvang og Ylva Aamodt var i praksis hos klimaetaten i Bergen kommune høsten 2023.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Hei, vi er Yvonne (26) og Ylva (22)!

Høstsemesteret 2023 har vi gleden av å være praktikanter hos Klimaetaten i Bergen kommune. Vårt hovedfokus er Gjenbruksuken (18.-24. november) som arrangeres i samarbeid med Klimaetaten og BIR. Gjenbruksuken har som formål å synliggjøre mangfoldet som finnes innen ombruk, reparasjon, utlån- og deleordninger og andre sirkulære løsninger. I forbindelse med dette planlegger vi kampanjer og arrangementer, samt kontakter vi aktuelle samarbeidspartnere. Vi har blant annet opprettet samarbeid med Too Good To Go og Framtiden i våre henders Dumpster Deli for å belyse matsvinn i Gjenbruksuken. Videre arrangerer vi byttearrangement for alle ansatte på rådhuset i Bergen hvor brukte klær og bøker skal byttes for å belyse forbruk. I tillegg har vi vært med på både Klimakonferansen og workshop hos VilVite.

Samlet sett er det utrolig spennende å lære hvordan kommunen jobber med grønn omstilling og hvordan Bergen kommune jobber målrettet med Grønn Strategi for å nå klimamålene i 2030.

Vi har opplevd at det har vært svært nyttig å få se hvordan geografer jobber, det å oppleve noe i praksis er noe helt annet enn å bare sitte på skolebenken. Vi har fått erfare at geografer jobber med utrolig mye forskjellig da Klimaetaten er kommunens klimafaglige spydspiss. Alle som jobber her har ulike prosjekter med å styrke kommunens arbeid på klimafeltet, og gjør dette gjennom utarbeidelse av klimabudsjett og klimaregnskap, sirkulærøkonomi, arbeid med klimarisiko og ved å følge opp arbeidet med kommunens egne klima- og miljøplaner. Det har vært spennende å se hvordan Klimaetaten samarbeider innad i kommuneorganisasjonen, med befolkningen, ulike organisasjoner og andre eksterne aktører. Overordnet har praksisplassen vist oss hvordan teoretisk kunnskap kan anvendes på en meningsfull måte i den virkelige verden!