Hjem
Institutt for geografi
Praksis

Praksis hos Henning Larsen/Rambøll 2023

Kathrine Grytten og Camilla Aune var i praksis hos Henning Larsen/Rambøll høsten 2023.

Kathrine og Camilla
Kathrine Grytten og Camilla Aune i praksis hos Henning Larsen.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Heihei!

Vi er Camilla og Kathrine, og denne høsten har vi vært i praksis hos firmaet Rambøll/Henning Larsen, som har bydd på spennende innsikt og læring i et selskap som har en ambisiøs bærekraftsvisjon. Rambøll er en tverrfaglig arbeidsplass, hvor konsulenter, planleggere, arkitekter og ingeniører m.fl jobber med å planlegge og realisere fremtidens bærekraftige byer og samfunn. Rambøll er rangert som nummer 7 globalt som ESG-bedrift.

Vi har blitt tatt varmt imot på praksisplassen, av kollegaer som bobler over av engasjement, og som er ivrige på å lære bort sine arbeidsoppgaver til oss. Vi har begge hatt bruk for mye av det vi har lært i geografi – men også lært helt nye ting! Bredden i arbeidsoppgaver er en bonus hos Rambøll, og ettersom vi har ulike interessefelt innenfor geografifaget, har vi fått prøve oss på flere ulike arbeidsoppgaver i planprosesser i løpet av tiden vår her. Noe av det første vi fikk være med på var et nabomøte, hvor vi fikk føle på viktigheten av medvirkning i planer. Videre har vi begge fått prøv oss på ulike GIS-prosjekter, for å formidle romlig informasjon i rapporter vi jobber med.

Kathrine har jobbet med arbeidsoppgaver med en samfunnsgeografisk vinkling. En typisk hverdag for en arealplanlegger går ut på å sjonglere ulike planprosjekter i ulike stadier av planprosessen. Kathrine har fått bidra med kunnskapsgrunnlag til stedsanalyse og konsekvensutredning, deltatt på workshops hvor ulike aktører møtes for å brainstorme ideer til stedsutvikling, jobbet kreativt med arcGIS og FOCUS (planverktøy) for å fremstille forslag til planlagte tomter og funnet frem til historiske kart og bilder for å vise verdien av kulturminner og stedsidentitet i planprosesser.

Camilla har fordypet seg i utarbeidingen av en naturmangfoldsrapport , en spennende arbeidsoppgave for en miljøgeograf. En del av arbeidsoppgavene baserer seg på skrivebordundersøkelser og bruk av lovverk, ulike veiledere og retningslinjer, som har vært svært lærerikt. Det har også vært tid til å dra ut på befaring i Bergensområdet, der det ble gjort en kontroll av rødlistede og fremmed arter.

Søk Rambøll for en gylden mulighet til å se geografers betydning i det store samfunn, og for en gøy og variert arbeidshverdag hvor du får spillerom til å la dine interesser forme praksisplassen!