Hjem
Institutt for geografi
Feltkurs

Feltkurs om naturforvaltning og skjøtsel 28-29. april

Forvaltning og skjøtsel i Gjuvslandslia landskapsvernområde, Varaldsøy Under kurset skal vi besøke Gjuvslandslia landskapsvernområde, opprettet for å ta vare på gamle slåttemarker, edelløvskog og furuskog, samt forekomsten av barlind, en av de rikeste i landet. Vi vil møte grunneiere som i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland utfører skjøtsel for å ta vare på verneverdiene i landskapet. Kurset vil gi et innblikk i forvaltning av og oppsyn med verneområder og hvordan forskningen kan bidra til en kunnskapsbasert forvaltning.

  • Målsetting: øke deltakernes kunnskap om forvaltning av verna områder i Norge. Få kunnskap om nye perspektiver på naturforvaltningen med vekt på bevaringsmål og skjøtsel. Lære bruk av GPS i naturovervåkningen
  • Målgruppe: studenter i geografi som er interessert i natur, kulturlandskap og naturforvaltning. Kurset er frivillig.
  • Overnatting i hytter ved fjorden
  • Reise, mat og opphold dekkes av Fylkesmannens Miljøvernavd. Ev. drikke utover melk, te, kaffe og mineralvann dekkes av deltakerne.

Feltarbeid: I området finnes Europas største forekomst av barlind. De to siste vintrene har hjorten hatt vansker med å finne mat pga. mye snø og dette har gått hardt ut over barken på barlind. Under feltkurset skal vi registrere lokaliteter med barlind og beiteskader på barlind v.hj.a. GPS. Opplæring på stedet, organisering i smågrupper.

 

Ta med: tøy og sko egnet for felt, sovepose, kamera, GPS (dersom du har egen), skrivesaker, termos/drikkeflaske.

Kursledere: Olaf Brattland (SNO), Stein Byrkjeland (FMVA), Anders Lundberg (UiB)

Avreise 28. april: Muséplass kl 07:30

Ferje fra Hatvik kl 08:20

Ferje fra Gjermundshamn kl 09:25, til Varaldsøy 09:40

Retur 29. april, ferje fra Varaldsøy kl 15:30, til Bergen ca kl 17

Påmelding på e-post til: anders.lundberg@geog.uib.no