Hjem
Institutt for geografi
Ny Bok

Geografi i Bergen

Historien om Geografi i Bergen er utgitt i bokform i august 2012. Den er utgitt av Institutt for Geografi, og distribueres til tidligere og nåværende ansatte.

Hovedinnhold

I 1936 ble geografi etablert som fag ved den nyopprettede Norges Handelshøyskole i Bergen, i første omgang som valgfag. Axel Sømme ble ansatt som dosent med ansvar for dette faget. I 1963 ble geografi etablert som fag ved Universitetet i Bergen. Da ble dosent Tore Sund ved NHH utnevnt som professor i geografi med ansvar for oppbygging av faget. Tanken om å beskrive fagets historiske utvikling i Bergen ble for alvor konkretisert i 2010. Professor emeritus Jens Christian Hansen påtok seg dette arbeidet.  Boken består av to hoveddeler; en allmenn historisk beskrivelse av institusjonens utvikling, og en biografisk del om de som har arbeidet i faglige stillinger ved instituttet i løpet av de 75 år som er gått.

Boken er også lagt ut som en PDF-fil (i feltet til høyre). Målgruppen for denne versjonen er studenter som vil vite noe om fagets utvikling, og for allment interesserte, også blant kolleger ved andre fag og institusjoner.

 

Les også om boken i nettavisen På Høyden

Dokumenter