Hjem
Institutt for geografi
Konferanse

The Age of Uncertainty: Climate change, water systems and social development

Konferansen ”The Age of Uncertainty: Climate change, water systems and social development” som arrangeres ved Universitetet i Bergen 16. – 18. februar, diskuterer forholdet mellom vann, sosial utvikling og miljø, med særlig vekt på hvordan klimaendringer påvirker vannsystemer og samfunnsutvikling. Konferansen vil finne sted på Studentsenteret i Egget, og er åpen for alle interesserte.

Usikkerhet om fremtidig klimaendring er vår tids store politiske, ideologiske og moralske spørsmål. Særlig er vannets fremtid usikker: Lever vi i et århundre som vil se flere flommer, smeltende isbreer og mye nedbør? Eller vil vi se mer tørke, mindre nedbør og krympende elver eller innsjøer? Og hvor vil det være mindre vann og hvor vil det være mer? Ulike vannverdener eller vannsystem vil endres i samsvar med variasjoner i nedbør, fordamping, og menneskelig påvirkning i naturlige vannsystemer. Samfunn og sivilisasjoner forsvant i fortiden delvis på grunn av at de ikke var i stand til å tilpasse seg nye miljøforhold og økologiske variabler. På den andre siden, endringer i ”waterscapes” har også gitt forutsetninger til nye samfunnsmessige utviklinger.

Usikkerhet om fremtiden til vann vil gjøre kontrollen av vann en stadig viktigere kilde til makt, og hvordan spørsmål knyttet til vann blir håndtert, vil påvirke det globale geopolitiske kartet og livene til milliarder av mennesker.

Analyser og politiske forutsigelser om klimaendringer og samfunnsmessige konsekvenser av disse er ofte presentert som universelle og generelle, men disse prosessene må også bli analysert som deler av spesifikke geografiske og historiske kontekster. Klimaendringer og endringer i nedbørsmønster vil ha kontekstavhengige og spesifikke regionale årsaker og konsekvenser. Noen områder vil komme bedre ut eller ikke bli alvorlig påvirket mens, i andre områder, kan de samme endringene ha dramatiske og ødeleggende innvirkning.

Denne konferansen vil ta utgangspunkt i disse presserende sakene innen historiske og geografiske perspektiver. Det vil også bli diskutert teoretiske og metodologiske utfordringer involvert i studier om klimaendringer, vannsystem og samfunnsutvikling.

Konferansen arrangeres av CAS i samarbeid med Institutt for geografi, Nile Basin Research Program og Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB, og Nordiska Afrikainstituttet i Uppsala, Sverige..

Boklansering

Under konferansen lanseres storverket A History of Water. Dette omfatter to serier, hver på tre bind. Bokserien er den første noensinne som tar opp vannets betydning i verdenshistorien.

Lanseringen skjer den 16. februar kl 1330-1430. Serien presenteres av forlagsredaktør David Stonestreet, med påfølgende samtale om boken mellom Terje Tvedt, som er seriens hovedredaktør, og Petter Nome, som er tidligere journalist i NRK.

Mer om bokserien A History of Water

Konferansens nettsider