Hjem
Institutt for geografi

Kritikk mot FNs definisjon av vanntilgang

Henrik Lindblom etterlyser kvalitative variabler for å gi et riktig bilde av hvor mange individer som har vanntilgang.

Foto/ill.:
Henrik Lindholm

Hovedinnhold

Som et resultat av masteroppgaven i geografi ved UiB og feltarbeidet han gjorde i Angola, skrev Henrik Lindblom senere en artikkel om vanntilgang som nå er publisert på nettsidene til global.no og FIVAS - Foreningen for Internasjonale Vannstudier.

Henrik Lindholm sitter i styret i Habitat-Norge og er engasjert i urbane utfordringer tilknyttet den tredje verden. Han mener at dette er et svært viktig tema som bør belyses, da det viser hvor uriktig statistikken rundt vanntilgang egentlig er.

- FN og Verdensbanken definerer vanntilgang i urbane slumområder utelukkende gjennom kvantitative variabler. Er husholdningen lokalisert innenfor en radius på 200 meter fra et vannpunkt har individene per definisjon vanntilgang. Jeg mener dette ikke er en tilstrekkelig utregningsmetode, og skaper et uriktig bilde. Vanntilgangen er også påvirket av sosial kapital. Sosiale nettverk er avgjørende for individets vanntilgang, sier Henrik Lindblom.

Les hele artikkelen på FIVAS sine nettsider.