Hjem
Institutt for geografi
Feltarbeid

Naturgeografer i felt

Feltarbeid er en viktig del av livet som masterstudent og stipendiat ved Institutt for geografi. Naturgeografer tar gjerne med boreutstyr i felt.

Masterstudent Martin Tvedt og stipendiat Henrik Løseth Jansen i felt.
Masterstudent Martin Tvedt og stipendiat Henrik Løseth Jansen i felt.
Foto/ill.:
Pål Ringkjøp Nielsen

Hovedinnhold

Stipendiat Henrik Løseth Jansen får her hjelp av masterstudent Martin Tvedt og stipendiat Pål Ringkjøb Nielsen til å ta sedimentprøver fra Storavatnet på Melkeplassen.

- Jeg prøver å få informasjon om hvordan avsetningsmiljøet i vatnet har variert de siste ca 11 700 år. Det som er spesielt interessant her er å få aldersbestemt eksistensen av lokale botnbreer i området, samt en større regional innlandsis, som begge har kanalisert smeltevann inn i Storavatnet, forklarer Henrik Løseth Jansen.

Etter at prøvene er tatt blir de analysert på sedimentlaben på Realfagbygget. Da analyserer han kjernene for organisk innhold, magnetisk susceptibilitet, kornstørrelse og geokjemiske elementer for å få informasjon om prosesser som har ført til avsetning og erosjon i bassenget. Radiokarbondatering og tefra-analyse blir brukt til å tidfeste stratigrafien.

Arbeidet blir gjort i forbindelse med PhD-prosjektet til Henrik Løseth Jansen:

«Climate- and glacier fluctuations along the western coast of Norway between 15 000 years BP and the present; case studies from Andøya, Svartisen and the Bergen Area.»