Hjem
Institutt for geografi
HOLBERGPRISEN 2011

Velferdsstaten til debatt

Holbergprisvinner Jürgen Kocka møter professorer fra blant annet Harvard og Université de Genève på Studentsenteret i juni.

Den 8. juni deles Holbergprisen ut til historikeren Jürgen Kocka i Håkonshallen i Bergen. Da har den tyske professoren allerede lagt bak seg et omfattende program i Bergen.

Internasjonalt symposium

Det er tradisjon for at Holbergprisen arrangerer et faglig symposium med internasjonale forskere. I år skal sivilsamfunnet og velferdsstaten diskuteres under tittelen ”Civil Society and the Welfare State: Competitors or Allies?”.

Deltakerne er Theda Skocpol, professor i sosiologi ved Harvard University; Christoph Conrad, professor i historie ved Université de Genève; Per Selle, professor i sammenlignende politikk ved UiB; Simone Lässig, professor i historie og direktør for Georg Eckert Institute, Berlin; og Stein Kuhnle, professor i sammenlignende politikk ved UiB.

Symposiet er åpent for alle, og finner sted i Egget i Studentsenteret klokken 09.00-12.30.

Festspill og fest

Det blir også anledning til å møte holbergprisvinneren under Festspillene i Bergen. Senere på ettermiddagen den 7. juni er temaet ”Forskning møter kunst” når Kocka møter til samtale i Logen Teater.

Selve prisoverrekkelsen finner sted i Håkonshallen mellom 14.00 og 15.00 onsdag 8. juni. Da blir prisen overrakt av Kronprins Haakon, mens Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland overrekker Nils Klim-prisen til prisvinner Jørn Jacobsen. Også dette arrangementet er åpent for publikum.

Befinner du deg i Oslo, kan du få med deg Jürgen Kocka på Litteraturhuset dagen etter, klokken 19.00 den 9. juni. Da møter holbergprisvinneren historieprofessor Knut Kjelstadli til samtale om hvordan kapitalismens strukturer har endret seg de siste to hundre årene. Arrangementet er gratis.