Hjem
Institutt for geografi
Feltkurs

GEOGRAFER FRA UiB DRAR PÅ FELTKURS TIL ODDA

Emnet GEO 151 fokuserer på praktisk forsking og utredningsteknikker, analyse og skriving av feltrapport innen samfunnsgeografi. Vårt feltkurs høsten 2011 blir lagt til Odda.

Foto/ill.:
Odda Næringshage

Hovedinnhold

Odda er med sin industri, kultur, turistnæring og natur på mange måter et Norge i miniatyr. Vi ser svært fram til å drøfte og analysere ulike problemstillinger knyttet til samfunns- og næringslivet i dette lokalsamfunnet. Våre samarbeidspartnere er Norsk Vasskraft- og industristadmuseum, Næringshagen i Odda, SMB Odda, Odda kommune, Handelsstanden i Odda samt Kultur- og reiselivsaktører ellers.

Kurset er organisert som forelesninger, veiledning og feltstudie og gir studentene en praktisk utredningserfaring tidlig i utdanningsløpet. Dette er grunnleggende ferdigheter både relevant for masteroppgave men også et senere yrkesliv.  Studentene får dermed en god praktisk tilnærming til det teoretiske lærebokstoffet.

Selve feltoppholdet finner sted 24.-27. oktober. De ulike prosjektoppgavene som er basert på gruppearbeid blir samlet og publisert i en feltrapport. Tidligere år har vi vært blant annet på Voss, Stord og Mongstad. Tilbakemeldingene fra studentene er meget gode både når det gjelder faglig og sosialt utbytte. 

Det at vi kan bli kjent med en lokalitet på denne måten, er svært viktig for en rekke av våre studier som er orientert mot næringslivsstrategier, regional utvikling og planleggingsorienterte tema sier Grete Rusten som sammen med Knut Hidle og Silja Kristiansen Bruland arrangerer dette kurset. 

Mer informasjon om kursopplegget finner du på GEO 151 på kursportalen.