Hjem
Institutt for geografi
NORHED-søknad

Forskningssamarbeid i støpeskjeen

Institutt for geografi har besøk av forskere fra Nepal og India for å skrive en felles søknad til NORADS nye program for forskning og utdanning i fattige land, NORHED.

Samarbeid i havgapet på Sotra.
Samarbeid i havgapet på Sotra.
Foto/ill.:
Inger Elisabeth Måren

Hovedinnhold

NORHED baseres på likeverdige partnerskap mellom institusjoner i samarbeidslandene og i Norge. Målet er at dette vil gi resultater i form av bedre kvalifisert arbeidskraft og forskning ved institusjonene i sør.

 

Delagasjonen består av fem geografer fra Tribhuvan University i Nepal med Vice-Chancellor (rektor) Prof. Dr. Hira Maharjan i spissen. Kumanun University i Nainital, India, var representert med to geografer.

 

Aktuelt tema

Prosjektet blir koordinert av professor Tor Halfdan Aase ved Institutt for geografi. Tematisk vil prosjektet plasseres under utlysningen for “Natural Resource Management, Climate Change and Environment”.

 

- Temaet for forskningssamarbeidet er Land Use Changes, årsaker til og effekter av disse på miljøet. Dette er viktig blant annen for matproduksjon og matsikkerhet, noe som står øverst på den politiske agenden i Nepal for tiden, sier Tor Halfdan Aase.

 

Søknaden bygger på lange tradisjoner med samarbeid mellom geografimiljøene ved Tribhuvan, Kumanun og UiB. Dette gjelder både utveksling av studenter og ulike forskningsprosjekter.

 

Workshop i havgapet

De internasjonale gjestene ble tatt vel i mot av dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Knut Helland. Det ukelange oppholdet i Bergen ble avsluttet med en workshop på Panorama Hotell, ytterst i havgapet i Sund kommune.

 

Forhåpentligvis vil det intensive arbeidet og de gode diskusjonene resultere i finansiering fra NORAD.