Hjem
Institutt for geografi

Faglig pedagogisk dag - Professor Erling Moxnes

Hovedinnhold

HVORFOR GJØR DAGENS ELEVER DE SAMME FEIL SOM ARISTOTELES?

Dagens elever har tilgang på mye mer informasjon enn Aristoteles, likevel gjentar de hans feilslutninger om bevegelse. Hvorfor er bevegelseslære så uforståelig for mange elever? Kanskje dette ikke er noe å bekymre seg over fordi få av dem vil ha behov for kunnskap om fysikk seinere i livet? Men alle må forholde seg til forandringer i tilværelsen. Er det opplagt at alle slike forandringer er enklere å forstå enn fysisk bevegelse? Svaret er nei. Dette illustreres gjennom eksempler som klimaendring og overstadig beruselse. Nye og mer effektive læremetoder for å forstå forandringer trengs. Et knippe nye triks presenteres.