Hjem
Institutt for geografi

Rådgiver i Askøy kommune

Anne Lise Sæterdal fullførte mastergraden i geografi høsten 2011. Hun jobber nå som rådgiver i Askøy kommune.

Hovedinnhold

I jobben bruker jeg kart hver dag. Det er derfor nyttig å ha kunnskap om kartografi og geografiske informasjonssystemer med seg i bagasjen.

Hvorfor valgte du å studere geografi ved UiB?

Geografi var et av fagene jeg likte best da jeg gikk på videregående. Faget var allsidig ved at det var sammensatt av både samfunnsfag og naturfag. Det var nok nettopp denne kombinasjonen som vekket interessen for faget og som gjorde at jeg søkte meg inn på geografistudiet ved UiB.


Hva var det beste med studietiden på geografi?

Det beste med studietiden på geografi var uten tvil de mange feltkursene vi var på. De bidro til at vi fikk et veldig godt sosialt miljø på studiet, og i tillegg en god kontakt med forelesere og andre fra instituttet.

Vi var blant annet på feltkurs i Nordkapp kommune der vi undersøkte ulike problemstillinger knyttet til fiskeri, oljevirksomhet og fisketurisme. Vi dro da rundt og intervjuet de vi mente kunne belyse temaet vi hadde valgt før vi analyserte dataene og skrev en rapport basert på informasjonen vi fikk. Denne typen feltarbeid var en spennende og veldig lærerik måte å jobbe på.


Hva jobbet du med i masteroppgaven?

I masteroppgaven min skrev jeg om kunnskapsoverføring i temporary clusters, der samarbeid mellom ulike instanser og grupper av mennesker i en feltarbeidssituasjon kan øke deltakernes totale læringsutbytte. Betydningen av sosial-, kognitiv- og geografisk nærhet var viktige aspekter som ble undersøkt i oppgaven.


Hva arbeider du med i dag?

I dag arbeider jeg som rådgiver i Askøy kommune, i seksjon for byggesak og private planer. Arbeidet går ut på å behandle byggesaker og sikre at de tiltakene det søkes om er i henhold til plan- og bygningsloven, og samtidig i tråd med gjeldende reguleringsplan eller kommuneplan.


Hvordan er utdanningen din relevant for deg i arbeidslivet?

I jobben bruker jeg kart hver dag. Det er derfor nyttig å ha kunnskap om kartografi og geografiske informasjonssystemer med seg i bagasjen. Kombinasjonen av naturgeografi og samfunnsgeografi oppleves også som nyttig fordi det i mange tilfeller er så mye som skal vurderes når en skal behandle en byggesøknad.

 

Relevante studieprogram: