Hjem
Institutt for geografi

Hanne Dyrnes Nordø

Det overordnede temaet for oppgaven min er bygdeutvikling gjennom entreprenørskap.

Hovedinnhold

Arbeidet med masteroppgaven er den største utfordringen man får som student. Det er kjempespennende, men også kjempetøft.

Masteroppgaven vil rette fokus mot mulige stedspesifikke forklaringer på hvorfor et lokalsamfunn som objektivt sett har tilsynelatende få forutsetninger for et variert og skapende næringsliv likevel tilsynelatende har fått nettopp dette til. Kan lokale betingelser spille sammen og danne en plattform for entreprenørskap og innovasjon i enkelte lokalsamfunn? Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Stryn, som i flere sammenhenger har blitt trukket fram som et krativt bygdesenter i Sogn og Fjordane.

Å komme tidlig i gang med grublingen rundt masteroppgaven er lurt, fordi det trenges en del tid å gruble på. Det var spesielt gunstig for meg å ha en prosjektskisse klar i desember, da jeg dro på utveksling til København andre semesteret. Kurset om vitenskapsteori skulle også vise seg å være svært givende og praktisk i forhold til masteroppgaven i ettertid, selv om mange av studentene satt som spørsmålstegn deler av kurset, inkludert meg selv, fordi det kan virke veldig abstrakt og krever mye av studenten. Arbeidet med masteroppgaven er den største utfordringen man får som student. Det er kjempespennende, men også kjempetøft. Det siste året preges av opp- og nedturer. Samtidig føler jeg at jeg har vokst mye på det personlige plan.

Veileder: Arnt Fløysand