Hjem
Institutt for geografi

Programkonsulent i Atlantis

Henrik Lindblom avsluttet mastergraden i geografi i 2010, og jobber i dag som programkonsulent i stiftelsen Atlantis i Oslo.

Hovedinnhold

Det beste med studietida på geografi var både faglig og sosialt. Spennende feltarbeid i blant annet Estland, Stryn, Eidfjord og Herdla gjorde oss enda mer sammensveisa, samtidig som vi fikk satt teori ut i praksis.

Hvorfor valgte du å studere geografi ved UiB? 

Jeg er født og oppvokst i Oslo. Søkte meg derfor til Bergen for å få nye venner og oppleve et nytt miljø! Dessuten tilbyr UiB en herlig blanding av natur- og samfunnsgeografi på samme faktultet og institutt – noe de ikke har ved UiO.

 

Hva var det beste med studietida på geografi?

Det beste med studietida på geografi var både faglig og sosialt. Spennende feltarbeid i blant annet Estland, Stryn, Eidfjord og Herdla gjorde oss enda mer sammensveisa, samtidig som vi fikk satt teori ut i praksis.

 

Hva var tema for masteroppgaven din?

Masteroppgaven min handlet om vannforvaltningen i Angola, Luanda. Dette er storby på syv millioner mennesker, hvor de aller fleste bor i uformelle bosetninger og mangler helt nødvendig infrastruktur som blant annet innlagt annet vann og elektrisitet. Jeg undersøkte hvorvidt sosiale relasjoner og nettverk påvirker vanntilgangen for menneskene som bor i her. Konklusjonen at sosiale relasjoner i aller høyeste grad påvirker innbyggernes vanntilgang. Har man gode etablerte relasjoner med naboene som selger vann, kan man oppleve å få en vannkanne billigere, slippe å stå i kø og få mulighet til å betale senere. Vanntilgang er såles mye mer kompleks enn bare distanse – slik som FN og World Bank definerer vanntilgang i urbane områder!

 

Hva arbeider du med i dag?

I dag jobber jeg som programkonsulent i stiftelsen Atlantis i Oslo. Atlantis driver med kulturutveksling for unge som ønsker å reise til utlandet for å oppleve nye kulturer. Ved å jobbe og bo lokalt kommer man enda tettere på kulturen. Jeg har ansvaret for Atlantis sine programmer i Thailand, Guatemala og på Filippinene.

 

Hvordan er utdanningen din relevant for deg i arbeidslivet?

Utdanningen min er svært relevant for meg i arbeidslivet. Det at jeg har studert geografi ved UiB har gitt meg en bred kompetanse. Som utdannet geograf har jeg innsikt i og kunnskap innenfor blant annet områdene utvikling, miljø, klima, politikk og økonomi. Dette har medført at jeg siden endt utdannelse har kunnet arbeide innenfor mange ulike felt – slik som assistent for universitetsdirektøren ved UiO, kulturansvarlig ved ambassaden i Lisboa, i Utlendingsdirektoratet, samt som kommunikasjonsansvarlig i Habitat-Norge.

 

Relevante studieprogram: