Hjem
Institutt for geografi

Geograf i Bergen kommune

Truls Eskeland fullførte mastergraden i geografi høsten 2010, og jobber i dag med byutvikling i Bergen kommune.

Hovedinnhold

Med geografisk bakgrunn har man et sterkt utgangspunkt for å bli god på byutvikling og planlegging, ved at man ser samspillene mellom ulike geografiske nivåer, ulikheter i makt, forholdet mellom natur, menneske og kapital og så videre.

Hvorfor valgte du å studere geografi ved UiB?

Tilfeldighetenes spill hadde sitt å si, men etter et år med sosiologistudier var jeg klar for noe håndfast og mer anvendelig.

Hva var det beste med studietiden på geografi?

Det beste med studietiden på geografi var det faglige og sosiale miljøet. Det var et sammensurium av alle mulige mennesketyper, med interesse for faget som minste felles multiplum.

Hva jobbet du med i masteroppgaven din?

Jeg skrev om innovasjonsprosesser i norsk landbruk. Det var ekstremt lærerikt både i seg selv og som prosess.

Hva arbeider du med i dag?

I dag arbeider jeg med byutvikling for Bergen kommune. Jobben går ut på å følge opp private reguleringsplanforslag gjennom deres livsløp, ved å gi faglige innspill som følger saken til politisk behandling.

Hvordan er utdanningen din relevant for deg i arbeidslivet?

Med geografisk bakgrunn har man et sterkt utgangspunkt for å bli god på byutvikling og planlegging, ved at man ser samspillene mellom ulike geografiske nivåer, ulikheter i makt, forholdet mellom natur, menneske og kapital og så videre. Alt fra kommunikativ rasjonalitet til kritisk selvrefleksivitet er relevant. Erfaring med tverrfaglig samarbeid skader heller ikke.