Hjem
Institutt for geografi

Masterstudent Henning Auestad

Henning Auestad leverer masteroppgaven sin i november 2013. Her forteller han om tema for oppgaven og sine erfaringer som masterstudent på Institutt for geografi.

Hovedinnhold

Jeg har gode erfaringer med masterprogrammet i geografi. Man får tidlig begynt på skriveprosessen, samtidig som man kurses i relevante emner.

Tema

Økt press på unike naturområder er et tema som stadig opptar politiske debatter. Flere aktører jobber i dag sammen for å ivareta miljøet rundt oss, der en viktig del av arbeidet er å kartlegge økologisk tilstand. Masteroppgaven min vil i denne forbindelse være en tilstandsrapport for deler av et verneområde, der feltarbeidet har foregått langs deler av Jærstrendene Landskapsvernområde. Problemstillingene omhandler landskapsendring gjennom historien, der påvirkningsfaktorene er knyttet til klima, vegetasjonsstruktur samt naturlig og menneskeskapt erosjon. Oppgaven vil være en slags tilstandsvurdering av området, som i prinsippet vil kunne bli brukt i lokal miljøforvaltning.

Veilederen min er Anders Lundberg. Han har vært behjelpelig både i felt, og så langt gjennom skriveprosessen. Oppgaven vil bli levert i november 2013 ettersom jeg begynte på masterprogrammet våren 2012.

 

Erfaringer

Jeg har gode erfaringer med masterprogrammet Miljø og Landskapsgeografi. Man får tidlig begynt på skriveprosessen, samtidig som man kurses i relevante emner. Fleksibel og jevn veiledning er også postitivt, da man enkelt kan få avklart uklarheter underveis. Instituttet er også en arena der man kan utveksle faglige erfaringer med medstudenter.

Veileder: Anders Lundberg