Hjem
Institutt for geografi

Masterstudent Sven Selås Kallevik

Masterstudent Sven Selås Kallevik er tilbake fra feltarbeid i India. Her forteller ha om tema for sin masteroppgave.

Hovedinnhold

Arbeidstittelen på masteroppgaven min er: Urban Migrants in Developing Areas – Case study Gurgaon, India.

Masteroppgaven min omhandler det som på godt norsk kan kalles for “labour economics”. Mer spesifikt tar studiet for seg økonomiske og sosiale forhold hos indiske arbeidsmigranter i hovedsakelig Gurgaon, Haryana i India.

 

Hovedmålet er å kunne fastslå et fenomen som ofte er veldig typisk for arbeidsmigrasjon. Fenomenet kan enkelt beskrives som en migrasjonsrelatert hendelse hvor mannen i en familie forlater familiens hjemsted for å søke jobb andre steder, gjerne i urbane omgivelser. Jeg vil forsøke å fastslå at grunnen til at han ikke tar med seg familien er økonomisk relatert. Håpet er å kunne avdekke en vesentlig forskjell i faktisk inntekt og inntekt nødvendig for å livnære en familie i en urban situasjon.

 

Oppgaven vil høre til en plass mellom Development Geography og Economic Geography, og skal være ferdig etter endt semester vår 2014.

 

Veileder: Tor Halfdan Aase

 

Les også

Sven forteller om feltarbeidet sitt i India i bloggen Geografistudenten