Hjem
Institutt for geografi

Ida Grøndahl Steffensen

Ida Grøndahl Steffensen forteller om tema for sitt masterprosjekt, feltarbeidet og sine erfaringer som masterstudent.

Hovedinnhold

Det beste med å være masterstudent er at du får jobbe med et ekte prosjekt av betydning, og det er du som er forskeren.

Tema for masteroppgave

Tema for masteroppgaven min er rekonstruksjon av større flomhendelser i Glomma de siste 10 000 år. Når Glomma går over sine bredder, slår noe av overskuddsvannet over i Vrangselvvassdraget i Kongsvinger. Flommene avsetter en egen type sediment i det nye vassdraget, og ved å studere disse sedimentene kan man få kunnskap om hvordan flomhistorien i Glomma har vært. Jeg har hentet en innsjøkjerne som jeg har gjort en del forskjellige analyser på, og til slutt skal jeg jeg finne ut av hva som forårsaker flom i Glomma. I masteroppgaven min har jeg både feltarbeid, labarbeid, GIS og noe statistikk. 

Feltarbeidet

Sommeren 2013 tilbragte jeg ca to uker i Kongsvinger, der jeg hentet kjerner, kartla feltområdet og samlet jordprøver. Jeg fikk hjelp av veilederen min Eivind Støren, medstudent Karoline og assistent Martin til å ta kjernene. Jeg bodde på en hytte og hadde leid bil, og hadde selskap av hunden min. Det var utfordrende men spennende å være alene i felt! 

Erfaringer som masterstudent

Jeg setter stor pris på at du får mulighet til å relatere emnene du tar på første året til oppgaven din. Det er fokus på at du skal komme tidlig igang, dette gir faglig motivasjon og gjør deg mer forberedt på skriveåret.

Det beste med å være masterstudent er at du får jobbe med et ekte prosjekt av betydning, og det er du som er forskeren. Som naturgeograf er det ekstra stor stas å få lære å bruke avanserte og høyteknologiske maskiner og apparater.  I tillegg er det konsentrerte miljøet en viktig bit. Det er ikke langt mellom studenter og ansatte, og det er like kort på tvers av fagmiljøene.

Råd til nye masterstudenter

Velg et område du interesserer deg for, spør professorene om alt du lurer på og om tips til litteratur. Ikke vær redd for at du ikke vet hvor det ender.

Veileder: Eivind Støren