Hjem
Institutt for geografi

Førstekonsulent ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Camilla Løkeland Krebs fullførte mastergraden i geografi våren 2010, og jobber på Avdeling for høyere utdanning ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Hovedinnhold

Å ha en bakgrunn som geograf har vist seg å være nyttig og relevant for det jeg arbeider med i dag. Spesielt vil jeg trekke frem den forståelsen man har for sammenheng av ulike prosesser, samt metodiske tilnærminger og verktøy.

Hvorfor valgte du å studere geografi ved UiB?

Jeg begynte i utgangspunktet på en bachelorgrad i utviklingsstudier på UiB. Jeg valgte deretter å fordype meg i geografi fordi faget hadde særlig aktuelle perspektiv på utviklingsspørsmål. I geografi ser man på samspillet mellom natur og samfunn i en historisk og politisk kontekst og dette gjør geografi særlig nyttig i analyse av spørsmål knyttet til utvikling og fattigdomsproblematikk. Da jeg hadde fullført bachelorgraden følte jeg at jeg så vidt hadde begynt å forstå faget, og jeg var nysgjerrig på å vite mer. For min del var det derfor helt selvsagt å gå videre på en mastergrad i samfunnsgeografi ved UiB. 

Hva var det beste med studietiden på geografi?

Det beste med studietiden var de engasjerte foreleserne og faglige ansatte, og de utrolig flinke og greie medstudentene jeg fikk dele studietiden med. Det at instituttet var relativt lite var en fordel for oss studenter. Vi hadde god kontakt med de faglig ansatte og andre studenter som alle satt i samme etasje. Mye tid gikk med på faglige diskusjoner på gangen og ved kaffemaskinen.  Det var særlig positivt å kunne ta kurs i både natur- og samfunnsgeografi, og ikke minst delta på feltkurs både i inn- og utland hvor vi fikk testet teori i praksis.

Hva er tema i din masteroppgave?

I masteroppgaven min skrev jeg om lokale konsekvenser av veiutbygging i Himalaya, Nepal. Dårlig fremkommelighet blir generelt sett på som en hindring for økonomisk utvikling i et land, og dette gjelder særlig i Nepal som har en spesielt utfordrende topografi. Et stort veiprosjekt var satt i gang i en av verdens dypeste daler som går på tvers av Himalayafjellkjeden. Tidligere hadde transport til og fra landsbyene i fjellområdene her hovedsakelig foregått ved bruk av hest og muldyr. I oppgaven min så jeg nærmere på hvilke sosiale og økonomiske konsekvenser det hadde at landsbyer nå fikk veitilgang og muligheter til å kjøre biler og motorsykler. Oppgaven min var basert på et feltarbeid i to av landsbyene i dette området.

Hva arbeider du med i dag?

I dag arbeider jeg som førstekonsulent på Avdeling for høyere utdanning ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). SIU er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet og har som mandat å fremme internasjonalisering av norsk utdanning. Da jeg begynte på SIU i 2011 arbeidet jeg med administrasjon av et utdanningsprogram som støttet samarbeidsprosjekter i utviklingsland i Afrika og Asia. Jeg arbeider i dag hovedsakelig med administrasjon av programmer for samarbeid med Brasil og EU. Arbeidsoppgavene er knyttet til utlysning av midler, prosjektoppfølging, rapportering og analyse av resultater, informasjonsarbeid og mye annet. Det er en hektisk og spennende arbeidshverdag hvor vi må samarbeide med mange ulike aktører. Jobben innebærer også noe reising innenlands og utenlands for å møte representanter fra utdanningsinstitusjoner og andre aktører innen feltet.

Hvordan er utdanningen din relevant for deg i arbeidslivet?

Å ha en bakgrunn som geograf har vist seg å være nyttig og relevant for det jeg arbeider med i dag. Spesielt vil jeg trekke frem den forståelsen man har for sammenheng av ulike prosesser ("hvorfor er det slik her og ikke der?"), samt metodiske tilnærminger og verktøy. Internasjonal erfaring er også et veldig stort pluss.  Det å kunne bearbeide tekst og analysere data er noe som også har vært spesielt nyttig å ta med seg fra studiet inn i arbeidslivet.